UDI fordeler i 2016 inntil 60 millioner kroner i tilskudd til barn i asylmottak

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Midlene skal gå til aktiviteter som bidrar til at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig.
Les mer:
https://www.udi.no/aktuelt/udi-deler-ut-60-millioner-kroner-i-tilskudd-til-aktiviteter-for-barn-i-asylmottak/
Søknadsfristen er 1. mars.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram