Aktive lokalsamfunn og «Ekte kjærlighet på Gulskogen»

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

På seminaret «I samme båt» i september, ble det signert en intensjonsavtale mellom Strømsgodset idrettsforening, Gulskogen skole, Rødskog skole og Drammen Idrettsråd. Målet er å få til et tettere samarbeid mellom idrettsforeningen, skolene og andre viktige støttespillere i lokalmiljøet, der visjonen er å skape et inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge på Gulskogen. Gjennom et bredt aktivitetstilbud, samarbeid skole/idrett og systematisk holdningsarbeid  skal «Ekte kjærlighet på Gulskogen» jobbe for et aktivt lokalsamfunn. Fortsett å lese «Aktive lokalsamfunn og «Ekte kjærlighet på Gulskogen»»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Årets varmeste dag

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Drammen Idrettsråd støtter vår samarbeidspartner kirkens Bymisjon i arbeidet om et varmere samfunn.  I dag er Drammen farget av Orange skjerf som viser omsorg og varme i hver strikkemaske.  Bak hvert skjerf finnes et varmt mennesker som ønsker å utgjøre en forskjell.  Vi trenger organisasjoner som Kirkens Bymisjon som minner oss alle på hva som er viktig i en travel hverdag. Takk for arbeidet dere gjør.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Oppstartstøtte Aktive Lokalsamfunn

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Drammen Idrettsråd utlyser søknadsrunde med fokus
                                 «Aktive lokalsamfunn»

Drammensidretten, Drammensskolene og Drammen Kommune kom tilbake fra «I samme båt 3» med til sammen 27 intensjonsavtaler. I forlengelsen av det fruktbare seminaret ønsker Drammen Idrettsråd å stimulere til utvikling av «Aktive lokalsamfunn» og legger til rette for at idrettslag nå kan søke oppstartstøtte gjennom ordningen «Inkludering i IL». Fortsett å lese «Oppstartstøtte Aktive Lokalsamfunn»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Kartlegging av samarbeid vedrørende økonomisk inkludering

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Idretten står ovenfor flere utfordringer når det gjelder  inkludering av barn og unge i idrettslag.  Norges Idrettsforbund ønsker nå en nasjonal kartlegging av samarbeid/dialog  Idrettsråd/idrettslag har med det offentlige v/NAV.  I den forbindelse ønsker vi at idrettslag i Drammen svarer ut vedlagt kartleggingsskjema slik at vi kan danne oss et bilde av dagens situasjonen. Fortsett å lese «Kartlegging av samarbeid vedrørende økonomisk inkludering»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Sammen om barn og unge i aktive lokalsamfunn

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Aktive lokalsamfunn ruller videre med  25 nye intensjonsavtaler.

«I samme Båt», den tredje i rekken av samarbeidskonferanser mellom Drammen kommune og Drammensidretten er nå gjennomført. Denne tradisjonen ble startet da Drammenspolitikerne i 2014 vedtok en time daglig fysisk for alle sine elever. Idretten stilte seg til disposisjon og det gode samarbeidet har vedvart siden man på den første båtkonferansen fant den felles målsetningen: barns trygge og aktive oppvekst. Det ble grunnsteinen for det videre arbeidet.

I samme Båt 3 har vi jobbet med målsetting om  Aktive Lokalsamfunn der skolen og idrettslaget er grunnmuren. Fortsett å lese «Sammen om barn og unge i aktive lokalsamfunn»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

«I samme Båt» mot felles mål for barn og unges oppvekstsvilkår

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

DRAMMEN: Det nye prosjektet er et samarbeid mellom det private, offentlige og frivillige. Politikere, skoler, idrettslag, Drammen idrettsråd og Buskerud idrettskrets sitter alle i samme båt.
De er enige om skutas kurs – nemlig å gi byens barn en trygg og aktiv oppvekst.

Les hele artikkel her:

https://www.dt.no/drammen/nyheter/skole/spleiselag-for-a-apne-byens-haller-vi-vil-at-drammen-skal-bli-et-fyrtarn/s/5-57-721558

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Var du med på verdensrekordforsøket i hodestående?

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Alle som deltok på verdensrekordforsøket i hodestående på Bragernes torg 17.juni blir med dette invitert til kamp Strømsgodset- Tromsø på Marienlyst 24.september Utdeling av Diplomer og gratisbilletter utenfor Idrettens Hus på Marienlyst kl 17.00 til 18.00 søndag 24. september. (Foreldre og andre venner kan kjøpe billetter til 100kr stk)

 VELKOMMEN!

 Hilsen arrangørene

Drammen Idrettsråd, Byen vår Drammen og Drammen kommune

 

 

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Velkommen til temakveld på Drammensbiblioteket mandag 25. september!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Det frivillige engasjementet i Drammen har en avgjørende betydning for livskvalitet og nyskapning i byen vår.
Drammen kommune takker for innsatsen dere legger ned, og håper programmet for temakvelden 25. september kan friste.
Påmelding til: ann.magritt.bekink@drmk.no innen 18.sept. Fint om du kan sende mail med nav, organisasjonens navn, din rolle(leder,medlem etc)mob.nr og mailadresse.

Følg link for ytterligere info:Program temakveld 25.9.17

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram