Paraidrett

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse».

NIF ønsker å standardisere bruken av «paraidrett» som fellesbetegnelse for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. I tillegg endres navnet på fagseksjonen «NIFs seksjon for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse» til «NIFs seksjon for paraidrett».

Seksjonen har fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. Den individuelle betegnelse på disse (for eksempel «idrett for hørselshemmede» og/eller «døveidrett») fortsetter som før.

Følg link for mer informasjon

https://www.idrettsforbundet.no/funksjonshemmede/om-idrett/kontakt-oss/#