Rapportering

Alle idrettslag som mottar støtte gjennom Drammen Idrettsråd og Inkludering i idrettslag skal rapportere på alle tiltak

Rapportskjema for idrettslag som mottar under 25.000,- : https://form.jotform.com/73301661475959

Rapportskjema for idrettslag som mottar over 25.000,- :  https://form.jotform.com/73123086475962

Ved spørsmål om rapportering rettes spørsmål til

Janne Cecilie Hafskjold