LAM

Kriterier for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler.

1) Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler. Ca 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte medlemstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som den yngste gruppen.

2) For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og nye godkjente allidrettsskoler.

3) Inntil 5 % av potten benyttes til stimuleringstiltak for å bedre likestilling i idrettslagenes aktiviteter. Noe av potten brukes overfor klubber som starter opp likestillingstiltak i løpet av året.

4) Inntil 10 % blir fordelt som støtte til lag som aktiviserer utøvere med spesielle behov (bl.a. mennesker med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse).

5) 5-10 % av potten brukes til å stimulere lag som gjennomfører konkrete tiltak for å rekruttere og aktivisere nye flerkulturelle medlemmer under 20 år. Alle IL i byen som kan dokumentere slike tiltak, også de som deltar i arbeidet med Inkludering i IL, kan tildeles støtte fra denne delpotten.

6) Inntil 5 % kan utbetales til eksisterende og planlagte ungdomstiltak / prosjekter i klubbene eller undergrupper. Konkrete planer og et enkelt budsjett sendes inn eller leveres Drammen IR innen oppgitt dato.