Utlysning av restmidler barnefattigdom. – Kort søknadsfrist.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser i overkant av 30 millioner kroner i restmidler til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Fortsett å lese «Utlysning av restmidler barnefattigdom. – Kort søknadsfrist.»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

DIR og BIK bygger aktivitetspark i Drammen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

 

Idretten ønsker seg et mer aktivt samfunn. Drammen idrettsråd og Buskerud idrettskrets har fått bankgave til ny aktivitetspark i Drammen! Aktivitetsapparater vil bli plassert langs elva på begge sider. Det vil da bli anledning til å legge inn trimøvelser når man spaserer langs elva.

.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Temaplan 2014-2017

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

I forbindelse med den høringsprosess som pågår om Temaplanen for 2014-2017 vil DIR samt to klubber møte for bystyrekomiteen for byutvikling den 8. oktober..

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Rullering av handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Drammen Kommune ønsker å invitere til brukermedvirkning i forbindelse med rullering av handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Denne handlingsplanen skal være kommunens styringsredskap i perioden 2013- 2017, men også gi føringer fram mot 2036. Dette er derfor en meget viktig prosess for alle som er involvert i idrett i Drammesområdet. Drammen Idrettsråd har 6. mars sendt ut invitasjon til denne prosessen til alle byens idrettslag. Invitasjon til medvirkning våren 2012

Drammen Idrettsråd skal samle opp og koordineere behov og ønsker fra idretten. Etter det første temamøte om rulleringen som er i Rådhuset fredag 16. mars, legger DIR opp til en prosess som i størst mulig grad involverer alle klubber med anleggsbehov og ønsker..

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Åpen trening for ungdomsskoleelever

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

DIR, Inkluderering i IL og elever fra Toppidrettslinja samarbeider om et aktivitetstilbud til ungdomskoleelever i Drammen. Hver tirdag i oktobert kl 19-21 i Drammenshallen vil det være ulike type aktiviteter ledet av elever fra idrettslinja. Oppstart 4/10. Tilbudet er rettet mot ungdommer som ikke aktive i IL fra før, men er selvsagt åpent for alle. For nærmere info: amls@idrettsforbundet.no.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram