Idrettsrådets rutiner som forvaltningsorgan

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Drammens Tidende retter i dag søkelyset mot økonomiske forhold knyttet til blant annet bruk av inkluderingsmidler i idretten. Drammen Idrettsråd (DIR) er sentral part når det gjelder tildeling og fordeling av denne type bistand til idrettslag. Vi ønsker her å redegjøre kort for vår rolle, og på hvilken måte vi – sammen med flere andre parter – arbeider i denne typen saker: Fortsett å lese «Idrettsrådets rutiner som forvaltningsorgan»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

INFORMASJONSBREV: SØKNAD OM REFUSJON HALLEIE 2016

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år kan få refundert deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne. Søknadsfristen settes til 4.april 2016. Søknadene må være nøyaktig utfylt og alle vedlegg må legges ved. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. Fortsett å lese «INFORMASJONSBREV: SØKNAD OM REFUSJON HALLEIE 2016»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Fra Hallrefusjon til Kapasitetsmodell

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Etter lang tids drøfting mellom kommunen ved VNI og idretten ved DIR og klubber som eier og drifter egne haller, ble forslag til en ny ordning behandlet i bystyrekomiteen for idrett, kultur og byutvikling den 2/12 2014. Komiteens flertall på 7 (Høyre og FrP) støttet rådmannens innstilling mens de øvrige 5 stemte for et forslag fra Ap om å vedta DIRs innsendte kompromissforslag. Fortsett å lese «Fra Hallrefusjon til Kapasitetsmodell»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram