Kommunal støtte – siste frist for innsending av søknad!!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Fristen for årets søknad om kommunal støtte nærmer seg! 35 idrettslag har til nå sendt inn sin søknad men vanligvis er det i overkant av 50 klubber som søker så det er noen klubber som må hive seg rundt og sende inn søknaden!! Søknadsfristen er: 21. mai 2017 kl. 23.59.
Søknaden skal fylles ut og sendes inn her: https://form.jotform.com/71072643275960
Les veiledningene i skjemaet nøye før de enkelte delene av skjemaet fylles ut! Fortsett å lese «Kommunal støtte – siste frist for innsending av søknad!!»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

To millioner to hundre tusen kroner til idretten i Drammen. Husk å søk!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Vi er et godt stykke inne i et nytt år, og det er tid for å sende din klubbs søknad om kommunal støtte til driften av laget og eventuelle anlegg. Søknadsfristen er satt til: 21. mai 2017.
Søknaden skal fylles ut og sendes inn her: https://form.jotform.com/71072643275960
Les veiledningene i skjemaet nøye før de enkelte delene av skjemaet fylles ut!

Grunnstønaden for antall medlemmer er:

Antall medlemmer                    Beløp
1 –  200 medlemmer                kr 4 000,00
201 –  500 medlemmer             kr 5 000,00
501 – 1000 medlemmer           kr 7 000,00
over 1000 medlemmer             kr 9 000,00

Det er utarbeidet nye satser for lagseide anlegg:

Lagseideanlegg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presisering av hvem som ikke skal søke:

Idrettsanlegg som et eierlag har driftsavtaler med Drammen kommune om, holdes utenfor denne ordningen!

Søk her: https://form.jotform.com/71072643275960

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Drammen Idrettsråd korrigerer

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

De siste ukene har Drammens Tidende rettet søkelyset på idrettens forvaltning av penger og dokumentasjonskravene som settes til idrettslag som får støtte. Drammen Idrettsråd er glad for at avisen skriver om saker som vedkommer idrettens arbeid for barn, unge og voksne. Drammen Idrettsråd representerer 81 idrettslag i Drammen, og til sammen 20 956 medlemmer. Idrettsrådet er koordineringsorganet for all idrett i Drammen. Vi jobber med å finne gode løsninger og tilføre idretten midler til drift og anlegg. Fortsett å lese «Drammen Idrettsråd korrigerer»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Idrettsrådets rutiner som forvaltningsorgan

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Drammens Tidende retter i dag søkelyset mot økonomiske forhold knyttet til blant annet bruk av inkluderingsmidler i idretten. Drammen Idrettsråd (DIR) er sentral part når det gjelder tildeling og fordeling av denne type bistand til idrettslag. Vi ønsker her å redegjøre kort for vår rolle, og på hvilken måte vi – sammen med flere andre parter – arbeider i denne typen saker: Fortsett å lese «Idrettsrådets rutiner som forvaltningsorgan»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

To millioner to hundre tusen kroner til idretten i Drammen. Husk å søk!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Mange idrettslag har allerede sendt inn sine søknader men det er fortsatt mange som ikke har sendt inn, derfor sender vi ut denne purringen. Hvis vi skal nå det samme antall søkere som i 2015 må minst 25 idrettslag snu seg rundt og sende inn sin søknad!
Søknadsfristen nærmer seg, den er fastsatt til 20. mai 2016. Søknaden skal fylles ut og sendes inn her:  https://form.jotform.com/60752076504958
Les veiledningene i skjemaet nøye før de enkelte delene av skjemaet fylles ut!

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram