Idrett og kultur – penger og samfunn

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Det er dessverre blitt en gjenganger i debatten å sette bevilgninger til idretten opp mot kulturens rammer. I Drammen Idrettsråd er vi opptatte av å se helheten i hvilke effekter idrett og kultur skaper for samfunnet rundt oss. For oss er det ingen motsetning, men vi må tåle at det er forskjeller. Totalt sett handler det om å skape gode og trygge lokalsamfunn. I denne kronikken løfter vi litt på tallene, og ser hva som faktisk ligger under de ulike tiltakene.

I Drammens Tidende 7. desember kunne man lese at kommunen de siste ti årene har brukt ti ganger så mye penger på idrett som kultur. Det stemmer nok dersom man kun ser på tallmaterialet artikkelen bygger på. Men her er det på sin plass å se litt bak tallene i forhold til hvilke anlegg som er bygget. Fortsett å lese «Idrett og kultur – penger og samfunn»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Nå kan alle idrettslag, idrettsråd særkretser/regioner og AS søke om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Søknadsfrist er 15. august.
I fjor fikk hele 5562 idrettslag utbetalt 348 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon. Nå er norsk idrett igang med en ny runde som gir gode penger i klubbkassene før jul. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/nyheter/soknad-om-vare–og-tjenestemomskompensasjon-2017/

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

DIRs innspill til rulleringen av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Drammen IR har i flere år fremmet ønske om at Drammen kommune (DK) bør gjøre som mange andre kommuner og se på OFS-løsninger for bygging av anlegg. Dette er faktisk kostnadsbesparende og ikke fordyrende for DK som da slipper å bygge alle anlegg sjøl. Fortsett å lese «DIRs innspill til rulleringen av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Idrettslagene er vinneren – rekordstor utbetaling av momskompensasjon

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2015. Vinneren er idrettslagene som får hele 327,5 millioner kroner til fordeling. Idrettslagene får hele 11 millioner kroner mer i år enn i fjor. I Drammen ble det totalt utbetalt 4 990 570 kroner. Her finner du oversikten over utbetalingene i Drammen: MVA_vare og tjeneste_2015_Drammen
Les mer hos Idrettsforbundet.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Fra og med 20. november 2015 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2016.
Søknadsfristen i 2016 er 1. mars. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2017. Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 20. november 2015. Regnskapsskjema er også tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no. Fortsett å lese «Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram