Sommerhilsen fra Drammen idrettsråd

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammensidretten sover ikke selv om sol, varmegrader og sommerferie banker på døra. Tvert imot, det yrer av idrett- og aktivitetsglede, blide barnefjes, lek, latter og aktivitet.

Sommercamper for barn og ungdom, teaterforestilling, fotballskoler, Mesternes Mester, fekting, hoppepute, Aktivitetscamp, Keeperskole, lek og bevegelsaktivitet og E-sportcamp er bare noen av de aktivitetene som foregår i disse dager.
Nye vennskap etableres, sommerminner skapes og gode aktivitetsopplevelser tilrettelegges for barn og unge på nær sagt alle Drammens baner, haller, klubbhus og uteområder.

Engasjerte ungdomsledere som selv ikke er klar over hvilken enorm betydning de har som rollemodeller, når de bidrar til god aktivitetsledelse for våre minste.

Idrettslag som jobber på tvers av klubbdrakta for å styrke fellesskap og samhold for alle Drammens barn og unge.

En samlet Drammensidrett som bidrar langt utover hva som kan forventes, for å gjøre Drammen til et godt sted å leve. En idrett som hver dag bidrar til tilhørighet, fellesskap, mangfold og inkludering. En idrett som er fremoverlent og innovativ, noe som har resultert i at Drammen er satt på kartet.

Drammensidretten og frivilligheten gjør en formidabel jobb for å fremme idrett- og aktivitetsglede og et aktivt livsløp for innbyggere i Drammen kommune. Sammen skal vi fortsette å spille hverandre gode.

Tusen takk for den jobben dere gjør hver dag hele året. Drammen idrettsråd ønsker alle idrettslag en riktig god sommerferie. Idrettsrådet ønsker også hele Drammensskolen med rektorer, lærere og FAU en riktig god sommerferie.

Vi ønsker samtidig hele frivilligheten, Drammen kommune og øvrige samarbeidspartnere en riktig god sommer.
Vel fortjent sommerferie til alle sammen.

Sommerhilsen fra

Drammen idrettsråd v/styret og administrasjonen

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Verdens aktivitetsdag ble feiret med idrett- og aktivitetsglede for over 2000 Drammensere fra 0-100 år!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dugnaden for å redusere ensomhet og utenforskap ble sparket i gang i forbindelse med Verdens Aktivitetsdag i de fleste kommunedeler i Drammen i mai.

Drammen idrettsråd i samarbeid med Drammensidretten, Pensjonistforbundet Buskerud og øvrig frivillighet satte fellesskap, samhold og fysisk aktivitet på kartet.

Målet var å så det lille frøet og inspirere til at fysisk aktivitet skal være lystbetont og moro. Unge og eldre har mye å lære av hverandre og det å møtes på tvers av generasjoner er med på å inspirere til å prøve ut nye aktiviteter og samtidig skape gode sosiale møteplasser.

Verdens aktivitetsdag og frivillighetens år 2022 ble feiret med et mangfold av aktiviteter rundt i de ulike kommunedelene for over 2000 innbyggere i Drammen.

Hele livsløpet med alle generasjoner ble feiret med aktiviteter som boccia, lynsjakk, 60 meter, nappe hale, stafetter, bueskyting, speiding, kampsport, crocket, fotball, hinderløyper, lek og bevegelsesglede for store og små. 

Barn fikk mulighet til å «adoptere» besteforeldre. Ungdom bisto som aktivitetsledere og gode rollemodeller, volleyballdamene på Gulskogen serverte forfriskninger. Ansatte fra skolene var i sving og Pensjonistforbund Buskerud, lokale pensjonistforeninger og Sanitetsforeningen deltok med iver og lyst.

Toppidrettsutøvere som Haldor Stenevik, Johan Hove og Emma Kirkeberg Mørk satte en ekstra spiss på dagen.

Dagen ble flere steder avsluttet med invitasjon til å se fotballkamp.

«Gjennom å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og skape flere sosiale møteplasser kan vi forhindre ensomhet og utenforskap. Drammen idrettsråd ønske å bidra til et aktivt livsløp», uttaler Per Burud (Styreleder i Drammen Idrettsråd)

Fortsett å lese «Verdens aktivitetsdag ble feiret med idrett- og aktivitetsglede for over 2000 Drammensere fra 0-100 år!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Informasjon om mellomfinansiering av spillemidler i Drammen kommune 2022.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen kommune tilbyr delvis mellomfinansiering av spillemidler. Hensikten med ordningen er å forskuttere spillemiddeltilskudd til frivillige lag og foreninger som bygger anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Drammen kommune. Dette i påvente av at anleggseier/anlegget får utbetalt tilskudd fra innvilget spillemiddelsøknad.

Se vedlagt politisk saksfremlegg og vedtak som beskriver hvordan man går frem for å søke om mellomfinansiering og hvilke krav som stilles til søker.

Ta kontakt med idrettsrådgiver Ingvild Aarland for mer informasjon og for å søke om mellomfinansiering.

Telefon: 917 17 326
E-post: ingvild.aarland@drammen.kommune.no

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Områderegulering for Travbanen-Berskaug, invitasjon til Folkemøte

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for Travbanen-Berskaug ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 20.04.2022. Planområdet er på ca. 225 dekar, ligger sentralt på Åssiden, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 117/402, 117/538, m.fl. I kommuneplanen 2014-2025 er området hovedsakelig avsatt til transformasjonsområde for byutvikling.

Bildet viser et illustrasjonskart over området, der det skal etableres boliger vest i planområdet med idrett øst i området. Et bydelssenter skal etableres nord-øst. En sentralpark skal etableres mellom boligene, bydelssenteret og idrettsområdene.
BILDE: Planavgrensning, plangrep, arealfordeling og hovedforbindelser

Folkemøte:
Det avholdes et folkemøte der planadministrasjonen og konsulent informerer om følgende:

 • OR Travbanen-Berskaug som planprosess og innhold
 • Geoteknikk på planområdet

Folkemøtet vil avholdes 23.05.2022, kl. 18, på Kjøsterud skole.

Drammen idrettsråd oppfordrer alle idrettslag som fører tilhørighet i dette området om å delta på Folkemøtet. For å fange opp idrettens synspunkter ift til planen vil DIR invitere til et digitalt høringsmøte i etterkant av Folkemøtet. I samarbeid med idrettslagene i området utarbeides det så en samlet høringsuttalelse som sendes inn innen fristen 1.8. 2022.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Ønsker DU å bidra til bedre rammer for idretten i Drammen?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mandag 30 mai får ditt idrettslag mulighet til å være med på å forme idrettens rammer i Drammen de neste 10-20 årene! Temaplan Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal vedtas i 2023. Budsjettene i Drammen kommune de neste årene har ingen avsatte midler til nye kommunale idrettsanlegg. Det er heller ikke avsatt noen nye midler til å støtte lagseide anlegg.  Ønsker du å endre dette? Da MÅ du møte opp på Scandic Ambassadeur Hotel mandag 30 mai kl. 18.00!

Hvert idrettslag kan (og bør) stille med to deltakere.

Temaplan arbeidet det neste året vil legge grunnlaget for idrettsfeltet i Drammen i mange år framover og det er særdeles viktig at idretten i Drammen kjenner sin besøkelsestid og stiller mannsterke opp! Jo flere vi er jo sterkere er vi, sammen!

Meld deg på her: Påmelding Oppstartsmøte Temaplan (jotform.com)

Påmeldingsfrist 25 mai!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Inkludering av flyktninger i idretten

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd har direkte kontakt med Blåkors og Drammen kommune vedrørende flyktningsituasjonen. Drammen idrettsråd vil koordinere kontaktinformasjon inn mot frivillighetskoordinatoren i akuttmottaket i en oppstartsfase.

Drammen idrettsråd ønsker kontakt med idrettslag som ønsker å bidra med aktivitet i akuttmottak, aktivitet utenfor akuttmottak og mulighet for at barn og unge fra Ukraina kan delta ved gratis sommeraktiviteter. Eks: Sommercamper.
Vi ber derfor idrettslag fylle ut et kontaktskjema, slik at idrettsråd får en oversikt:

Kontaktskjema aktivitet i mottak (jotform.com)

NB! Det er idrettslag og akuttmottak som inngår samarbeidsavtale. Tips til innhold ved inngåelse av samarbeidsavtale med akuttmottak: Avklare roller, tydelig avtaleperiode i tillegg til evaluering. Kontaktperson i idrettslaget og god informasjon fra begge parter er viktig og hva skjer ved utløp av avtale.

Drammen idrettsråd har oversikt over de IL som har registret seg gjennom Viken Idrettskrets. Idrettslag kan registrere kontaktinformasjon og aktivitet her:

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Sammen om Verdens aktivitetsdag og frivillighetens år 2022- Drammens største lagarbeid for mer aktivitet!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd, Pensjonistforbundet Buskerud og idrettslag samarbeider om å arrangere Verdens aktivitetsdag mai 2022. 
Vi ønsker å samle alle gode krefter for å markere økt bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet, spesielt for seniorer. Sammen ønsker vi å øke Drammensinnbyggernes deltagelse på alle arenaer og fremme helsefremmende aktiviteter og livsstil i et videre perspektiv.  Vi slår et slag for «Livslang idrett og aktivitetsglede på tvers av generasjoner».

 Samtidig ønsker vi og feiere Frivillighetens år 2022 i Drammen. Drammen idrettsråd ønsker å hylle hele frivilligheten og samarbeid på tvers av frivillighet . Dette er Drammens største lagarbeid.

Det vil være lokale feiringer i flere kommunedeler koordinert av idrettslag og deres samarbeidspartnere for alle mellom 0-100 år.


Øren i regi av Drammens Ballklubb feirer 10 mai, kl 14.00-17.00
Krokstadelva i regi av IF Birkebeineren feirer 8. mai kl. 12.00-16.00
Åssiden i regi av Åssiden IF feirer 30 april, kl 11.00-13.00
Konnerud i regi av Konnerud IL feirer 7.mai,kl 12.00-14.00

Mjøndalen i regi av Mjøndalen IF feirer 7 mai kl 11.00-14.00
Gulskogen i regi av Strømsgodset IF
feirer 7 mai kl 12.00-16.00
Åskollen i regi av Glassverket IF med Åpen hall for 4-6 trinn kl 16.30-18.20 og 7-10 trinn kl 19.00-21.30

Arrangementene er på litt ulike dager, så finn frem til når ditt lokalmiljø feirer Verdens aktivitetsdag på idrettslagets nettside/sosiale medier.
Drammen idrettsråd oppfordrer skole, barnehage, FAU, lokale pensjonistforeninger, nærutvalg, knutepunkt, innbyggere, og frivillige organisasjoner og besteforeldre til å delta i feiringen av fellesskapet, samholdet og aktivitet på tvers av generasjoner.

Drammen idrettsråd oppfordrer også til å gå inn på nettsiden til Norsk Friluftsliv og #Sammenpåtur: Bli med #sammenpåtur i Frivillighetens år 2022! – Norsk Friluftsliv

«Sammen om Drammen og et trygt og aktivt lokalmiljø, på tvers av generasjoner»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd innkaller herved til ordinært årsmøte for 2022:

DATO: ONSDAG 4. mai 2022

STED: Idrettsforeningen Birkebeinerens klubbhus. Årbogen. Krokstadelva

START: Kl. 18.00

Dagsorden ifølge NIFs lover:

 • Godkjenne de frammøtte representanter.
 • Godkjenne innkallingen, forretningsorden og saklisten.
 • Velge dirigent(er) og møtesekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.
 • Behandle idrettsrådets årsberetning.
 • Behandle idrettsrådets regnskap for 2021, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 • Behandle idrettsrådets forslag til arbeidsprogram (handlingsplan) for 2022-2023 samt orientere om det kommende arbeidet med Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Vedta idrettsrådets budsjett for 2022.
 • Foreta valg i henhold til NIFs lover i tråd med nedenfor nevnte oppstilling:
 • Valg: Alle valg er for 2 år med unntak av Valgkomiteen som velges for ett år av gangen.

Forslag til behandling på årsmøtet 2022

Forslag som ønskes behandlet på Drammen Idrettsråds årsmøte 2022 må være styret i hende senest to uker før årsmøtedatoen, dvs. senest onsdag 20. april

Send inn deres forslag her: https://form.jotformeu.com/50812176303346

Delta på årsmøtet!

Idrettslagene i Drammen oppfordres til å møte opp på Idrettsrådets årsmøte. Idrettsrådet har de siste årene fått mange nye oppgaver og fordeler stadig flere tilskudd til byens klubber – møt derfor opp og delta i beslutningene!

ÅRSMELDING / REGNSKAP / INNKOMNE FORSLAG:

## Drammen Idrettsråds årsberetning, handlingsplan, revidert regnskap, budsjett og innkomne forslag publiseres på DIRs nettsider senest 1 uke før årsmøtedatoen.

REPRESENTASJON PÅ ÅRSMØTET:

Hvert lag kan stille med 2-5 representanter ut fra medlemstall + 2 ungdomsrepresentanter i alderen 15 – 25 år.

Representantene skal være valgt i lagets årsmøte / ekstraordinært årsmøte – eller i medlemsmøte hvor “valg av representant(er) til Drammen Idrettsråds årsmøte” er satt på sakslista for møtet.

Klubbenes delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov §2-4 og DIRs lov §6, dvs. at klubber med 2-3 delegater må ha minst en av hvert kjønn og de med 4-5 delegater må ha minst 2 delegater av hvert kjønn.

Klubber som IKKE har sendt inn elektronisk påmelding av delegater MÅ medbringe ferdig utfylt fullmaktsskjema – underskrevet av ansvarlig person i laget og levere dette ved styrebordet ved ankomst til årsmøtet.

Fullmaktsskjema.

Fyll inn dette skjemaet og send inn navn på deres delegater!

Fullmaktsskjema/påmelding Drammen idrettsråds årsmøte 2022 (jotform.com)

Vi ønsker lagenes representanter vel møtt til årsmøtet!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram