Samarbeidsplattformen er en garanti fra Hermansen og Knudsen, ikke et eventyr fra Asbjørnsen og Moe?

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

De fire posisjonspartiene i Drammen er enige om en felles politisk plattform. Etter fire år med ørkenvandring er plattformen et godt utgangspunkt for å komme videre på idrettsområdet i Drammen. Idrettslagene i Drammen tar det for gitt at denne følges opp i kommunebudsjettet for 2024.

Idretten i Drammen har de siste fire årene arbeidet intenst med tre forhold:

  • Drammen kommune har stor underdekning av idrettsanlegg i forhold til klubbenes (les: befolkningens) behov. Vi er faktisk sånn cirka dårligst i landet.
  • Klubber med egne anlegg mottar ikke tilskudd til disse som er i nærheten av samlede kostnader, og må ta penger ut av aktivitet for å drifte anleggene.
  • Den svært vellykkede satsingen på Aktive Lokalsamfunn mangler forutsigbar og bærekraftig finansiering både når det gjelder idrettens og skolenes deltakelse. Idrettslag og skoler gjennomfører daglig felles aktivitet innenfor Aktive Lokalsamfunn i alle kommunedeler, men står i akutt fare for å måtte ta ned igjen tiltakene.
Fortsett å lese «Samarbeidsplattformen er en garanti fra Hermansen og Knudsen, ikke et eventyr fra Asbjørnsen og Moe?»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Aktive Lokalsamfunn- for fremtidig bærekraft.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen idrettsråd i samarbeid med Drammen kommune arrangerte for åttende gang konferansen «I samme båt». Denne gang med tema, Aktive Lokalsamfunn for fremtidig bærekraft.

Fra 9. til 10 nov samlet skoleledelse, idrettsledelse, ordfører Kjell Arne Hermansen, politikere, kommunalsjefer, Viken idrettskrets, områdesatsningen på Strømsø, Pensjonistforbundet Buskerud, Drammen Friluftsforum, Drammen kulturråd, frivillige og andre samarbeidspartnere.

Til sammen 80 deltagere var samlet for å se mot fremtidens Aktive Lokalsamfunn. Drammen idrettsråd ved styreleder Per Fjeld Olsen holdt stø kurs og loset oss alle gjennom konferansen med stø hånd.

Fortsett å lese «Aktive Lokalsamfunn- for fremtidig bærekraft.»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Drammen idrettsråd til Malmø for å lære om idrett som verktøy mot ungdomskriminalitet

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Skrevet av Geir Owe Fredheim

Norsk idrett dro på studietur til Malmø for å lære mer om hvordan idretten der brukes som verktøy for å redusere ungdomskriminalitet. Den norske delegasjonen – på 30 personer fra 15 idrettsråd og tre idrettskretser – sitter igjen med betydelig økt kompetanse, inspirasjon og en liste over tiltak som fungerer.

Det var Bergen idrettsråd som tok initiativ til Malmø-turen. De ønsket å innhente erfaringer fra Sverige og se på overføringsverdien til norsk idrett.

Fellesnevneren for organisasjonsleddene som var med på turen er at flere opplever utfordringer med ungdomsmiljøer i storbyer eller i sine regioner. I samtale med lokalt politi melder også idrettsråd om et økende kriminalitetsbilde blant barn helt ned i 12-13-årsalderen.

– På mange måter kan Sverige sammenlignes med Norge, men de har, i enkelte områder, større utfordringer med ungdomskriminalitet enn det vi har hjemme i Norge. Turen gikk til Malmø og Riksidrottsforbundet i Sydvästra Skåne fordi vi har hørt at de har lyktes med å bruke idretten som verktøy for å forebygge kriminalitet, sier Line Hurrød i Norges idrettsforbund, som er ansvarlig for støtteordningen Inkludering i idrettslag.

Fortsett å lese «Drammen idrettsråd til Malmø for å lære om idrett som verktøy mot ungdomskriminalitet»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Invitasjon til Klubbledermøte.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen idrettsråd inviterer til klubbledermøte. Formålet er å gi informasjon og opprette dialog om den politiske samarbeidsplattformen og Drammen kommunes budsjett 2024. 

Agenda: 

  • Info om den politiske samarbeidsplattformen
  • Info om Handlings- og økonomiplan 2024-2027
  • Dialog og tilbakemeldinger om plattform, budsjett og videre arbeid.

Bakgrunnen for møtet er: Partienes samarbeidsprogram er lagt fram og budsjettet er offentlig.

Formålet med møtet er å skape en felles forståelse for innholdet i de to dokumentene. Møtet må også drøfte videre strategi fram mot budsjettvedtaket i kommunestyret 12.12. 

Sted: Solberg Sportsklubbs klubbhus

Tid: 13 november kl. 1800-2000 

Hvert IL kan stille med inntil to deltakere. 

Meld dere på her: Påmelding Klubbledermøte (jotform.com)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Idrettspresidenten på besøk i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Idrettspresident, Zaineb Al-Samarai, besøkte onsdag Drammen, der det ble gjennomført møter med ordfører Kjell Arne Hermansen, Viken Idrettskrets og Drammen idrettsråd. Hun avsluttet dagen på Begeistringskvelden til Sparebanken Øst.  

I møtet med ordfører Kjell Arne Hermansen deltok også HU-leder for kultur, idrett og frivillighet, Lavrans Kierulf og kommunalsjef Jorunn Larsen. I dette møtet drøftet man en rekke temaer: underdekning av idrettsanlegg, særskilte storbyutfordringer, tilskuddsordninger og økonomi som barriere.  Dialogen beveget seg både på overordnet og lokalt nivå. Kommunens representanter var tydelige på hva idrettslagene og frivilligheten betyr for hele Drammen og hvilke utfordringer Drammen står ovenfor.

Drammen idrettsråd fornyet tidligere tilbakemeldinger til kommunen at en samlet idrett i Drammen er på tilbudssiden ovenfor kommunen. Idrettsrådet gjentok det åpenbare behovet for utvikling av flere anlegg og en mer rettferdig behandling av idrettslagene som eier og drifter sine egne anlegg.


Drammen idrettsråd gjennomførte senere samme dag et eget møte med idrettspresidenten, der deltok også og Viken idrettskrets. Idrettsrådet ga presidenten en del refleksjoner om utfordringer for idretten de første årene etter en kommunesammenslåing og idrettsrådets rolle i norsk idrett spesielt.

Vår klare anbefaling er at NIF må satse ytterligere på idrettsrådene som et smidig og kostnadseffektivt ledd mellom kommunene og klubbene.

Vi ga presidenten en oppdatering om status i Aktive Lokalsamfunn og idrettens Solidaritetsfond. Det kom mange gode tilbakemeldinger fra henne til Drammensidretten. Masse ros til idrettslagene, hele frivilligheten og idrettsrådet for den jobben som legges ned.

Med å gjennomføre dette møtet har Drammen idrettsråd og idrettspresidenten opprettet en god kontakt som vi håper kan utvikles videre og være til nytte for både overordnet- og lokalt nivå over tid.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Åpning av diskgolfbane på Nesbygda

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Mandag 9. oktober som en merkedag for Nesbygda I.F med åpning av både ny diskgolfbane og klubblokaler på Tangen skole.

Lokalene i underetasjen på skolen er stilt til disposisjon av skolen og satt i stand av idrettsforeningen. Lokalene er gitt det trivelige navnet «Kosestua». Leder i Nesbygda I.F, Lasse Syvertsen,  melder at meningen med lokalene er å holde det åpent så mye som mulig på kveldstid.

Diskgolfbanen ligger i området rundt skolen og er en flott 9 hulls bane. Banen er i sin helhet opparbeidet og fullfinansiert av Nesbygda I.F. Foran en god samling av barn og voksne fortalte Lasse Syvertsen og Anja Lønseth fra foreningen om arbeidet og takket spesielt Johnsrud Anleggsdrift AS for solid bistand. Rektor på Tangen skole, Bente Liang, klippet snora for den nye banen. En stor takk fra rektor til idrettslaget for godt samarbeid og for at Nesbygda bringer aktivitet til skolen også utenfor skoletiden.

Fortsett å lese «Åpning av diskgolfbane på Nesbygda»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Aktive Lokalsamfunn-«MIF for alle» fikk en overraskende start på uka!

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Mandag morgen kom Drammen idrettsråd på overraskende besøk til Mjøndalen IF! Hele fire ulike gavesjekker hadde idrettsrådet med seg til idrettslagets utstrakte samfunnsmodell «Aktive Lokalsamfunn- MIF for alle».

Mjøndalen IF mottok midler til etablering av tilbudet» Aktiv Senior». Idrettslaget «tyvstartet» tilbudet allerde 20.09, noe som viste seg å bli en kjempesuksess. Hele 19 seniorer møtte opp til start første trening. Aldersspennet på deltagerne var fra yngste på 56 år, til eldste på 85 år, noe som er svært gledelig i forhold til målsetting om aktivitet også på tvers av generasjoner.

Daglig leder v/Svein Erik Gevelt kunne fortelle at han var svært overrasket over at så mange møtte opp første gangen i regnværet. 

Turen startet ved Consto arena og gikk til Miltjern hvor det ble gjort enkle styrkeøvelser før retur. Turen var i underkant av 5 km og tok ca. 1 time. Etter avsluttet trenig ble det felles kaffe og noe søtt å bite i på VIPèn til Consto arena.

Fortsett å lese «Aktive Lokalsamfunn-«MIF for alle» fikk en overraskende start på uka!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

En milepæl er nådd i Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

«Klubbhuset i Solbergelva er ikke lenger bare et klubbhus for medlemmer, men et levende aktivitetshus for barn, ungdom, voksne og seniorer i lokalmiljøet»

Drammen idrettsråd hadde 19.09 sitt styremøte hos Solberg Sportsklubb(SSK)

Lite ante leder av Solberg Sportsklubb v/Frode Engedal at idrettsrådet hadde med seg en STOR overraskelse.

Solberg Sportsklubb startet allede arbeidet med Aktive Lokalsamfunn i 2022, i samarbeid med sine nærskoler og lokal pensjonsistforening

Gleden sto var derfor stor når Solberg Sportsklubb endelig kunne motta midler til oppstart av Aktive Lokalsamfunn fra Drammen idrettsråd v/styreleder Per Fjeld Olsen. Dette er den siste kommunedelen som får oppstartsmidler til etablering, og i så måte en stor milepæl i Drammen kommune. Dette er et samarbeid mellom Drammen idrettsråd, Drammen kommune, skoler og idrettslag i Drammen.

Ikke nok med det, men idrettslaget mottok også midler til oppstart av «Aktiv Senior». Dette er et samarbeid mellom Drammen idrettsråd og Pensjonistforbundet Buskerud og en del av Aktive Lokalsamfunn.

Fortsett å lese «En milepæl er nådd i Aktive Lokalsamfunn!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Drammensidretten jobber hele tiden for at økonomi ikke skal være barriere for deltagelse i idrettslag!

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Onsdag 13.09 inviterte Drammen idrettsråd til samling for idrettslag som jobber med inkludering i idrettslag.

En meget engansjert og kompetent gjeng som ønsker det beste for Drammens barn og unge og deres familier. Målet er å tilrettelegge for at barn og unge som står ovenfor økonomiske og eller kulturelle barrierer kan delta i idrettslaget!

«Idretts- og aktivitetsglede skal være for alle!«

På agendaen denne kvelden sto blant annet Solidaritetsfondet, som pr nå er etablert i tilsammen 42 idrettslag. Solidaritetsfondet er Drammensidrettens egen ordning og  svar på at idretten tar økonomi som barrirere på alvor. Alle skal med!

Videre inneholdt kvelden blant annet informasjon om E-kurs i inkludering, kommunens Fritidskasse, rapportering og nye søknadesmuligheter. Idrettslag som jobber med inkludering har og tar et stort ansvar for barn og unge i Drammen, og er en del av vårt utstrakte samfunnsarbeid gjennom Aktive Lokalsamfunn!

Det er viktig å ha møteplasser hvor idrettlag kan diskutere ulike utfordringer og erfaringsuveksling som bidrar til utvikling.

Dette er frivillige som er gull verdt og bruker av sin fritid for å skape like muligheter for deltagelse i idrettslag!

Dette er dugnad på sitt beste!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

TEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2023-2030

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen kommune vedtok i juni 2023 «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Planen er ment å gjelde frem til 2030. Som et vedlegg til planen ligger et omfattende kunnskapsgrunnlag som angir store utfordringer i kommunen med underdekning av idrettsanlegg. Med et manglende planverk for perioden 2020 til 2023, har kommunen i svært begrenset grad bidratt til utvikling av anlegg og øvrig på idrettsområdet i perioden.
Temaplanen angir tre satsningsområder med:

  1. Helhetlig stedsutvikling for folkehelse og deltagelse.
  2. Aktive innbyggere hele livet.
  3. Likeverdige vilkår (videre arbeid med harmonisering).

Drammen idrettsråd har sammenstilt Temaplanen med de politiske lovnadene som partiene som fram til i dag har vært representert i Kommunestyret har i sine programmer de neste fire årene. Bruk dette dokumentet aktivt når dere møter politikerne deres på gata, i butikken eller andre steder. Minn dem på at dette er det de skal levere på fram til 2027!!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather