En milepæl er nådd i Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

«Klubbhuset i Solbergelva er ikke lenger bare et klubbhus for medlemmer, men et levende aktivitetshus for barn, ungdom, voksne og seniorer i lokalmiljøet»

Drammen idrettsråd hadde 19.09 sitt styremøte hos Solberg Sportsklubb(SSK)

Lite ante leder av Solberg Sportsklubb v/Frode Engedal at idrettsrådet hadde med seg en STOR overraskelse.

Solberg Sportsklubb startet allede arbeidet med Aktive Lokalsamfunn i 2022, i samarbeid med sine nærskoler og lokal pensjonsistforening

Gleden sto var derfor stor når Solberg Sportsklubb endelig kunne motta midler til oppstart av Aktive Lokalsamfunn fra Drammen idrettsråd v/styreleder Per Fjeld Olsen. Dette er den siste kommunedelen som får oppstartsmidler til etablering, og i så måte en stor milepæl i Drammen kommune. Dette er et samarbeid mellom Drammen idrettsråd, Drammen kommune, skoler og idrettslag i Drammen.

Ikke nok med det, men idrettslaget mottok også midler til oppstart av «Aktiv Senior». Dette er et samarbeid mellom Drammen idrettsråd og Pensjonistforbundet Buskerud og en del av Aktive Lokalsamfunn.

Gjennom målsettingen livslang idretts- og aktivitetsglede skal SSK tilrettelegge for å fysisk aktivitet og sosial møteplass for seniorer. Målet er å bidra til økt livskvalitet og helsegevinst, men også tilhørighet og fellesskap utover tilbudet.

Sist men ikke minst har SSK også fått midler gjennom idrettsrådet til sitt lokale Solidaritetsfond. Dette er midler som skal målrettes mot barn og unge der økonomi er barrirere for deltagelse.

Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Drammen idrettsråd ønsker samtidig og rette en stor takk til Solberg Sportsklubb, daglig leder Marianne Eystø og frivillighten i «Ælva» for den jobben som gjøres for innbyggerene i lokalsamfunnet!

Gratulerer og lykke til med Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Drammensidretten jobber hele tiden for at økonomi ikke skal være barriere for deltagelse i idrettslag!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Onsdag 13.09 inviterte Drammen idrettsråd til samling for idrettslag som jobber med inkludering i idrettslag.

En meget engansjert og kompetent gjeng som ønsker det beste for Drammens barn og unge og deres familier. Målet er å tilrettelegge for at barn og unge som står ovenfor økonomiske og eller kulturelle barrierer kan delta i idrettslaget!

«Idretts- og aktivitetsglede skal være for alle!«

På agendaen denne kvelden sto blant annet Solidaritetsfondet, som pr nå er etablert i tilsammen 42 idrettslag. Solidaritetsfondet er Drammensidrettens egen ordning og  svar på at idretten tar økonomi som barrirere på alvor. Alle skal med!

Videre inneholdt kvelden blant annet informasjon om E-kurs i inkludering, kommunens Fritidskasse, rapportering og nye søknadesmuligheter. Idrettslag som jobber med inkludering har og tar et stort ansvar for barn og unge i Drammen, og er en del av vårt utstrakte samfunnsarbeid gjennom Aktive Lokalsamfunn!

Det er viktig å ha møteplasser hvor idrettlag kan diskutere ulike utfordringer og erfaringsuveksling som bidrar til utvikling.

Dette er frivillige som er gull verdt og bruker av sin fritid for å skape like muligheter for deltagelse i idrettslag!

Dette er dugnad på sitt beste!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

TEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2023-2030

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen kommune vedtok i juni 2023 «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Planen er ment å gjelde frem til 2030. Som et vedlegg til planen ligger et omfattende kunnskapsgrunnlag som angir store utfordringer i kommunen med underdekning av idrettsanlegg. Med et manglende planverk for perioden 2020 til 2023, har kommunen i svært begrenset grad bidratt til utvikling av anlegg og øvrig på idrettsområdet i perioden.
Temaplanen angir tre satsningsområder med:

  1. Helhetlig stedsutvikling for folkehelse og deltagelse.
  2. Aktive innbyggere hele livet.
  3. Likeverdige vilkår (videre arbeid med harmonisering).

Drammen idrettsråd har sammenstilt Temaplanen med de politiske lovnadene som partiene som fram til i dag har vært representert i Kommunestyret har i sine programmer de neste fire årene. Bruk dette dokumentet aktivt når dere møter politikerne deres på gata, i butikken eller andre steder. Minn dem på at dette er det de skal levere på fram til 2027!!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Søknad om treningstider i Åssiden fotballhall høsten 2023-vinteren 2024.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Da nærmer det seg sesong for innendørs fotball i Åssiden fotballhall og Drammen kommune sender nå ut søknadsskjemaet som skal benyttes for årets tildeling av halltider.

OBS! Søknadsfristen er 1. oktober, 2023.

Det er for at vi skal ha tid til å fordele og informere brukerne om treningstider før oppstart 1. november. Sesongen dere da søker om gjelder for 1/11 – 2023 til 30/4 – 2024. Hvis noen vil starte før, må dere si i fra i søknadskjemaet. Hver klubb sender en felles søknad for de lagene som skal trene i hallen. Ansvarlig for å søke er sportslig leder, eller den klubben har bemyndiget til dette. Ansvaret for fordelingen, vil ligge i Idrettsavdelingen i samarbeid fotballklubbene i drammen. I etterkant av fristen vil idrettslagene som søker innkalles til et møte hvor det legges opp til at idrettslagene skal samarbeide om å fordele treningstider.

Fortsett å lese «Søknad om treningstider i Åssiden fotballhall høsten 2023-vinteren 2024.»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Drammensidretten sover aldri!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Konnerud IL med Aktiv Senior tilbud der folkehelse og sosial møteplass står i sentrum.

Drammensidretten ligger ikke på latsiden!

Konnerud IL og Drammens Ballklubb har oppstart av Aktiv senor og 60+. Her står styrketrening, sosial møteplass og kulturelle opplevelser i sentrum.

Et solid samarbeid mellom frivillige, grunneiere og lokalt næringsliv har åpnet opp turmuligheter!
Et samarbeid mellom sti-senior i Mjøndalen, DNT Drammen og omegn og Drammen kommune har resultert i en over 50 kilometer med stier, informasjonstavler, og en kart brosjyre som guider deg gjennom et nydelig turterreng. Turene kan gåes som rundløyper, og er gjort tilgjenglig for langt flere som ønsker seg en tur ut i marka.

Alt arbeidet er gjort på dugnad, for å skape et turkart som gjør det enkelt å finne frem i Mjøndalen skauen. Dette er folkehelse i praksis. Aktive seniorer skal ha all honnør!

Idrettsforeningen Birkebeinerens nyansatte samfunnsutvikler er i full sving med å rigge til gratis høstcamp for alle barn fra 5-10 trinn.

Drafn har avsluttet sin sensommercamp 2023 og deres aktivitetsledere fra «LederPuls»-prosjektet har tatt med seg sekkene, stappet med aktivitetsglede, og spaserer høstferien i møte.

Steinberg IL har akkurat gjennomført sin aktivitetsdag der hele 225 fra lokalmiljøet deltok. Hele 75 barn ble premiert.

Strømsgodset IF gjennomførte sin Sommercamp 2023 med totalt 155 barn påmeldte Tilbudet gikk ut til 4. – 7. trinn ved Rødskog og Gulskogen skoler. Det har vært mange ulike aktiviteter som barna har vært med på. Rush Trampolinepark er en sikker vinner, Nøstedhallen der barna fikk boltre seg med sparkesykkel, skateboard, rollerblades og BMX. Instruktører fra Frontline Acadmey gav barna kurs i kroppsbeherskelse og ulike teknikker innen selvforsvar.

Glassverket IF gjennomførte 2 sept «Back to school» med drøssevis av aktiviter for barn og unge.

Solberg SK arrangerer mini gjenbruk og klesloppis tir 26 sept og alt overskudd fra kiosksalg går til Solidaritetsfondet.

Drammen Atletklubb starter nye brytekurs og «styrke-fredag» som endel av sitt åpen hall tilbud for alle som vil være med!

Drammens Sportsdansere starter igjen gratis dansekurs.

Tilsammen skaper dette gode og aktive møteplasser, helt i tråd med målsetting gjennom Aktive Lokalsamfunn og kommunens visjon- «Et godt sted å leve«.

Drammensidretten sover aldri og bidrar til økt folkehelse langt utover idrettens ordinære aktiviteter!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Solidaritetsfondet!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Solidaritetsfondet er idrettens egen ordning og vårt svar på at Drammensidretten tar «økonomi som barriere for deltagelse i idrett» på alvor.

Stadig flere opplever at økonomi er en barriere for å delta i fritidsaktiviteter. Solidaritetsfondet skal gi mulighet for støtte i en økonomisk krevende situasjon, med mål om å finne løsningsalternativer i samarbeid med familien.

Lik mulighet for deltagelse
Solidaritetsfondet skal gi mulighet for alle til å delta i idretten, med spesielt fokus på barn og unge. Derfor har 42 idrettslag opprettet sine lokale Solidaritetsfond i tillegg til idrettsrådets sentrale Solidaritetsfond.
Fondet skal være en døråpner der økonomi er barriere for deltagelse i idrettslag og et viktig bidrag for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Hovedmål: Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond bidrar idrettslaget til:
Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ utstyr og aktivitet i en krevende situasjon. Støtteordningen er tillitsbasert. Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.

Fondet skal være enkelt, ubyråkratisk og fleksibelt nok til at det treffer de ulike idrettens egenart. 

Vi står også sammen på tvers av kommuner og lanserer Solidaritetsfondet i tett samarbeid med Asker idrettsråd. Logo og gjenkjennelighet vi dermed ha relevans i et større nedslagsfelt.

Fondet er del av idrettsrådets og idrettslagets løsning for sammen å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og utenforskap. Det skal sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.
Solidaritetsfondet føyer seg inn i rekken av mange tiltak Drammensidretten gjør for å skape trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Drammen!

«Drammen idrettsråd er stolt over at så mange idrettslag i Drammen har sett verdien av å stå samlet gjennom Solidaritetsfondet for å skape mest mulig idretts- og aktivitetsglede!»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Tildeling av ekstramidler for like muligheter til å delta i idretten i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd viser til tidligere sendt brev fra Kulturdepartementet (KUD) datert 12. mai 2023 og tildelingsbrev fra Norges idrettsforbund 26.05.2023 om ekstraordinært tilskudd til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år) Det henvises også til idrettsrådets brev datert 28.06.2023 med informasjon til alle idrettslag vedr. tildelingen. Samme informasjon har vært tilgjengelig på våre nettsider, i nyhetsbrev, og i sosiale medier.

Formålet med tilskuddet
Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.
Midlene skal understøtte:
 Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker. 
Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Idrettsrådet fordeler midlene i sin helhet i tråd med statlig kriterier. Drammen idrettsråd har drøftet endelig metode med idrettsråd i sammenlignbare kommuner og har i stor grad lagt til grunn samme tilnærming som øvrige.

Styret i Drammen idrettsråd vedtok 3.06.23 lokale kriterier for fordeling av midlene.
15.08.23 vedtok Drammen idrettsråd v/styret en matematisk modell for tildeling og selve tildelingen.

Les vedleggene for å se hvordan midlene er fordelt og hvordan det forventes at de skal benyttes.

Mvh

Drammen idrettsråd

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Påmelding til Idrettsdebatten 2023

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd inviterer til Idrettspolitisk debatt.

Sted: Kompetansesenteret. Wergelandsgt. 9. 3019 Drammen.

Tid: 28 august kl. 18.00 – 2100 — åpent fra kl. 17.30

Møteleder: Bjørn Olav Nordahl, NRK

Politiker panelet vil bestå av representanter fra de partiene som er representert i dagens kommunestyre: DRAMMEN ARBEIDERPARTI, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, DRAMMEN SOSIALISTISK VENSTREPARTI, DRAMMEN VENSTRE, RØDT DRAMMEN, DRAMMEN HØYRE, DRAMMEN FRP, Kristelig Folkeparti

Påmeldingen er nå også åpen for alle!!

Meld dere på ved å følge denne lenken: Påmelding Idrettspolitisk debatt 28 august 2023 (jotform.com)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Aktive Lokalsamfunn med NYansatt samfunnsutvikler i Idrettsforeningen Birkebeineren!!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Siren Landsverk Hals, 25 år og fra Vestfossen.

Hun er utdannet personlig trener med flere års erfaring. Hun har bachelor som idrettslærer innenfor «kroppsøving og idrettsfag», i tillegg til universitetsutdannelse innen Event & Management.

Siren er aktiv håndballspiller for Hokksund sitt damelag i 2.divisjon. Hun har en aktiv karriere innen håndball på elite og 1.divisjons nivå gjennom flere år. Hun har blant annet spilt for Glassverket, Stabæk og Skrim.

Hun har også vært sportslig leder i 2 år for Vestfossen håndball. Siren er ei sosial og utadvendt jente som er veldig glad i fysisk aktivitet! Drammen idrettsråd ønsker Siren velkommen på laget!

Drammen idrettsråd ønsker Siren og Idrettsforeningen Birkebeineren lykke til med videreutviklingen av Aktive Lokalsamfunn og samarbeidet med skolene i Krokstadelva.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

TILDELINGEN AV EKSTRAMIDLENE ER KLAR!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd er avhengig av at DITT idrettslag husker å sende inn svarskjemaet innen 17 august. DU trenger ikke søke om sum.

Logo vil gjennomgå mindre endringer før den kan tas i bruk av idrettslag.

Drammen idrettsråd viser til brev fra Kulturdepartementet (KUD) datert 12. mai 2023 og tildelingsbrev fra Norges idrettsforbund 26.05.2023 om ekstraordinært tilskudd til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år)

Formålet med tilskuddet
Tilskuddet er en ekstrainnsats fra KUD og Drammen er tildelt kr. 4 696 316 til idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og unge.

Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Midlene skal understøtte:

  • Klubbenes eget arbeid med å inkludere barn og unge som faller utenfor medlemsdrevet idrettsaktiviteter på grunn av den sosioøkonomiske situasjonen til familien. 
  • Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet innenfor gitte kriterier.

Svarskjema: Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten (jotform.com)

NB! Idrettslaget trenger ikke søke om en sum. Det er viktig å sette seg inn i kriteriene før du fyller ut skjemaet!

Fortsett å lese «TILDELINGEN AV EKSTRAMIDLENE ER KLAR!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram