Idrettens utfordringer til Drammens politikere

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I forbindelse med årets valgkamp så hadde Drammen IR møter med de fleste av bystyrepartiene i fjor høst, før deres arbeid med nye partiprogram. Der la vi fram hvilke saker som er viktigst for Drammensidretten. Utover i 2011 har det vært nye møter med noen av partiene. DIR har i år valgt å droppe de åpne valgkampmøtene om spesielle tema da disse ikke ga ønsket uttelling i 2007.

I stedet har DIR sendt alle partiene 9 spørsmål med noen underspørsmål som vi ønsker korte og konkrete svar på før valget. Spørsmål og partienes svar vil bli offentliggjort i vår egen avis Drammensidretten 2011, nr 2 den 25. august og i en annen avis samme uke.

2011-spørsmål til partiene.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram