Retningslinjer for søknadsskjema tilskudd til inkludering i idrettslag. Siste frist 20 Juni!!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Søknadsskjema for tilskudd til inkludering i idrettslag er endret, slik at klubbene nå skal søke for ett skoleår av gangen. DIR ønsker å gjøre tiltakene mer økonomisk forutsigbare for de lagene som søker.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn(6-12 år) og ungdom (13-19) med minoritetsbakgrunn- med særlig vekt på jenter, og eller barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne
Det skal sendes inn ett søknadsskjema pr aktivitet. Hvis et idrettslag ønsker å sette i gang mer enn en aktivitet, skal hver aktivitet ha en separat søknad. Tildeling skjer etter at idrettsrådet har fått utbetalt midler fra Kulturdepartementet og Drammen kommune.
1. utbetaling skjer forhåpentligvis ved oppstart av aktivitet aug/sept. Rapport for høsthalvåret skal være levert innen 15.januar og godkjennes, før 2. utbetaling skjer i februar. Rapport for vårhalvåret skal være levert innen 20 juni.
Drammen idrettsråd ønsker å utfordre klubbene som søker, til å være nytenkende og kreative i utformingen av nye tiltak. I tillegg ønsker vi at dere skal tenke langsiktig, for å skape bærekraftig aktivitet over tid. Drammen idrettsråd oppfordrer klubbene til å søke samarbeid og aktivitet inn i skole- og skolefritidsordning
Det er også ønskelig at dere ser på muligheten for å søke midler i andre typer støtteordninger . Drammen idrettsråd har lagt ut oversikt over andre støtteordninger, på vår hjemmeside Drammenir.no under fanen « Inkludering»
Vi bistår gjerne med råd og veiledning underveis.
Søknaden sendes til; janne.hafskjold@idrettsforbundet.no, innen fredag 20.06.
Merk søknad inkludering 2014/2015

Søknadsskjema

Kontakt:
Janne Cecilie Hafskjold
Inkludering i IL
Drammen idrettsråd
E-post: janne.hafskjold@idrettsforbundet.no
Tlf: 90747501.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram