Vi trenger en sterk og omsorgsfull idrett

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Skal vi stimulere barn og unge til å lykkes i idrett må vi sette på mestringsbriller. Vi må skape trygge rammer, forutsigbarhet og raushet. Vi må jobbe for å skape hverdagshelter, nyskrive historier og skape nye roller.

Vi må skape sosiale inkluderingsarenaer , der relasjon, kommunikasjon og aktivitet er bærebjelker. Vi må legge til rette for mestringsopplevelser som skaper tilhørighet og utvikling. Sammen må vi forankre et verdigrunnlag der vi signaliserer ikke bare gjennom ord, men gjennom handling at det er plass til alle. Alle barn og unge er verdifulle og unike på sin egen måte. Drammen idrettsråd jobber for at barn og unge skal ha et tilbud gjennom idretten. Vi skal bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering.

Idrettslaget er fundamentet for all idrettsaktivitet og fellesskap. Målet om ”Idrettsglede for alle” må først og fremst realiseres i idrettslagene.Drammen idrettsråd er avhengig av at idrettslag tar samfunnsansvar sammen med oss. Takk til alle de ildsjeler og idrettslag som hver dag arbeider for en sterk og omsorgsfull idrett..

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram