Utviklingsstipend 2015, kriterier, prosedyrer og søknadsfrist.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med UTVIKLINGSSTIPENDIET er å gi økonomisk støtte til talentfulle unge utøvere som ønsker å satse seriøst videre på sin idrett – og som har en utviklingsplan og målsetting for egen karriere. Utviklingsstipendiet tildeles etter følgende retningslinjer:

1. Drammen kommune deler hvert år ut minimum to utviklingsstipendier til minst én jente og én gutt. Tildelingene skal være på inntil kr. 20.000,- pr. stipend.

2. Utviklingsstipendiet er Drammen kommunes bidrag til talenter i alderen 15 til 20 år.

3. Betingelsene for tildeling av stipendiet er at utøveren tilhører eliten i sin idrettsdisiplin, samt at utøveren skal representere en Drammensklubb / lag / forening. Utøveren skal primært være bosatt i Drammen, men unntak kan gis. Studenter som midlertidig er bosatt andre steder er fullverdige kandidater.

Søknadsskjema: https://adobeformscentral.com/?f=FiemJ%2A%2ACUWLuE48tVQZj9w

4. Stipendiet utdeles for 1 år.
Tidligere stipendiater er fullverdige kandidater ved nytt tildelingsår.

5. Drammen Idrettsråd avgjør hvem som skal motta stipendiet på bakgrunn av innkomne søknader fra byens klubber / lag / foreninger.

6. Drammen Idrettsråd har ansvaret for at klubber / lag / foreninger gjøres kjent med stipendordningen – samt betingelsene for denne.

7. Søknadsfrist for dette året er satt til 10.februar 2015.

8. Overrekkelse av stipendiene skjer i forbindelse med «Gullmiddagen» i Storstua i Rådhuset i Drammen. Det er Drammen bys ordfører sammen med en representant for Drammen Idrettsråd som forestår utdelingen.

Begrunnet og dokumentert søknad SKAL sendes inn på dette skjemaet:

https://adobeformscentral.com/?f=FiemJ%2A%2ACUWLuE48tVQZj9w

FRIST FOR INNSENDING 10 FEBRUAR!!
drm_kommune.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram