INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd innkaller herved til ordinært årsmøte for 2015:

DATO:            ONSDAG 25. MARS 2015
STED:             Drafns klubbhus i Drafnkollen
START:           Kl. 18.00 – Formøte med diverse aktuell informasjon
Årsmøtet settes kl. 19.00!

Dagsorden ifølge NIFs lover:

 1. Godkjenne de frammøtte representanter.
 2. Godkjenne innkallingen, forretningsorden og saklisten.
 3. Velge dirigent(er) og møtesekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive      protokollen.
 4. Behandle idrettsrådets årsberetning.
 5. Behandle idrettsrådets regnskap for 2014 i revidert stand.
 6. Behandle idrettsrådets forslag til arbeidsprogram (handlingsplan) for 2015-2016 samt drøfte planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
 7. Behandle innkomne forslag.
 8. Vedta idrettsrådets budsjett for 2015.
 9. Foreta valg i henhold til NIFs lover i tråd med nedenfor nevnte oppstilling:

 

TillitsvervNåværende tillitsvalgtLagstilhørighet 
LederJan RockstadDrammen BandyPå valg
NestlederKyrre FrøydSkoger IL 
StyremedlemPer BurudDrammen Basket   
StyremedlemRavi SunderDrammen-StrongPå valg
Styremedlem*Eli Tufte HanssenBedriftsidrettskretsenPå valg
StyremedlemMonica MøllerDrammens Ballklubb 
StyremedlemGeirr KihleKonnerud IL 
StyremedlemSilje Nilsen NørvågStrømsgodset IFPå valg
1. varamedlemSteinar SørensenDrammen SlalåmklubbPå valg
2. varamedlemGry Mile JacobsenDrammens Turnforening 
Kontrollutvalg:   
LederArild KnudsenSki & Ballklubben SkioldPå valg
MedlemAud SandengenDrammen Roklubb 
Varamedlem*Inger HobbelstadBedriftsidrettskretsenPå valg
REVISOR:**Bjørn BaklidErnst & Young Drammen 
VALGKOMITE ***   
LederHenning BråtenDBK  
MedlemTone Sverreson ØrmenKonnerud IL 
MedlemAnne GulbrandsenSkoger IL 
VaramedlemTor LauIF Sturla 

Alle valg er for 2 år med unntak av Valgkomiteen som velges for ett år av gangen.
*) Representanten blir oppnevnt av Bedriftsidrettskretsen med 2-årig valgperiode.

**)  Statsautorisert / – eller registrert revisor tilsettes hvert år i årsmøtet etter innstilling fra Valgkomiteen.

***) Årsmøtet fremmer sjøl forslag på kandidater til ny valgkomitè!

Forslag til behandling på årsmøtet 2015

Forslag som ønskes behandlet på Drammen Idrettsråds årsmøte 2015 må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtedatoen, dvs. senest onsdag 11. mars.
Send inn deres forslag her: https://adobeformscentral.com/?f=OocW9uffPdYmvjRHPTST3A

Delta på årsmøtet!

Idrettslagene i Drammen oppfordres til å møte opp på Idrettsrådets årsmøte. Idrettsrådet har de siste årene fått mange nye oppgaver og fordeler stadig flere tilskudd til byens klubber – møt derfor opp og delta i beslutningene!

ÅRSMELDING / REGNSKAP / INNKOMNE FORSLAG:

##           Drammen Idrettsråds årsberetning, handlingsplan, revidert regnskap, budsjett og innkomne forslag sendes alle registrerte idrettslag i kommunen senest 1 uke før årsmøtedatoen.

Fullmaktsskjema til bruk på årsmøtet følger som vedlegg til denne innkallingen.
Skjemaet er aktivert for direkte innsending. Fyll det ut og send inn navnene på deres delegater så fort de er klare. For de klubber som IKKE sender inn elektronisk skjema merk dere punkt 4 under!

NB!         Årsberetning m.m. sendes til lagets mailadresse i hht Idrettsregistreringen.

REPRESENTASJON PÅ ÅRSMØTET:

 1. Hvert lag kan stille med 2-5 representanter ut fra medlemstall + 2 ungdomsrepresentanter i alderen 16 – 25 år.
 2. Representantene skal være valgt i lagets årsmøte / ekstraordinært årsmøte – eller i medlemsmøte hvor “valg av representant(er) til Drammen Idrettsråds årsmøte” er satt på sakslista for møtet.
 3. Klubbenes delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov §2-4 og DIRs lov §6, dvs. at klubber med 2-3 delegater må ha minst en av hvert kjønn og de med 4-5 delegater må ha minst 2 delegater av hvert kjønn.
 4. Klubber som IKKE har sendt inn elektronisk påmelding av delegater MÅ medbringe ferdig utfylt fullmaktsskjema – underskrevet av ansvarlig person i laget og levere dette  ved styrebordet ved ankomst til årsmøtet.

Vi ønsker lagenes representanter vel møtt til årsmøtet

Last ned innkallingen som PDF fil her:                                                                               Organisasjon_Årsmøte_2015_Innkalling

Fullmaktsskjema: Fullmaktsskjema_innsendbart.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram