Momsrefusjonen for anlegg er sikret!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Med dagens ordning risikerer idrettslag, som gjennom dugnad har klart å realisere idrettsanlegg, å få momskompensasjonen fra staten avkortet på dersom bevilgningen vedtatt av Stortinget ikke er tilstrekkelig til å imøtekomme alle søknadene. Senterpartiet får nå et flertall for sitt forslag om at ordningen nå skal bli regelstyrt og ikke rammestyrt. Les mer her..

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram