RAPPORTERING OG SØKNADSFRIST FOR INKLUDERING I IDRETT

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Alle klubber som har hatt inkluderingstiltak i skoleåret 2014/2015 skal rapportere for vårhalvåret 2015. Frist for innlevering av rapporten(e)  er 20.06. Det skal leveres rapport på alle tiltak som har mottatt midler gjennom inkludering i idrett. Rapportmalen som ligger her skal benyttes: Rapportmal inkludering i idrett 2015 klubber
SØKNADSFRIST FOR INKLUDERING I IDRETT ER  20.06

Det overordnede målet for tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i ordinære aktivitetstilbud gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet.

Søknaden sendes til; janne.hafskjold@drammenir.no, innen 20.06.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

NB! Merk søknad med inkludering i idrett 2015/2016.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram