Et kraftsenter for idretten, del to

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I vår vandring rundt på Marienlyst var vi første omgang innom Drammenshallen, Marienlyst ungdomsskole, Idrettens Hus og Gamle gress med Tribune Vest. Vi fortsetter mot vest og har kommet til hjørnebygget på tribune Vest der Toppidrettslinja ved Drammen VGS til med sine 225 elever har sine lokaler. Dette økes nå til 240 elever mens hele Drammen VGS som holder til helt vest i området har 1.200 elever. Både toppidrettslinja og hele DVGS har signalisert at de trenger mer kapasitet til sine fysiske aktiviteter enn den 50 % andelen av Drammenshallen som de har nå.

Vest for kunstisbanen ligger et av Drammens signalbygg, Drammensbadet, som er et meget viktig tilbud for å bedre folkehelsa i byen. Da dette flotte og nå så populære badeanlegget ble åpnet i september 2008, kunne idretten ved DIR og den store brukeren Drammen Svømmeklubb fornøyd konstatere at vi, sammen med Rådet for Funksjonshemmede, hadde klart å snu det normale politiske flertallet slik at badet ble bygd med 50 meters basseng. Ingen mener i dag at dette ble for stort. Mye bassengkapasitet gir mye god aktivitet. Det har også byens Utebad gjort i flere ti-år, men nå som det har blitt så mange fine badeplasser bl.a. rundt elvebredden, så har besøket her sunket kraftig. Og dette store arealet ligger nå brakk i 8-9 måneder i året.

Derfor mener idretten med flere at dette sentrale området bør omformes til gode anlegg som byen har behov for og som vil bidra til enda mer fysisk aktivitet på Marienlyst. Skiold ønsker å etablere et klubbhus og flere aktivitetsflater her, gjerne i kombinasjon med IFO og idrettsbarnehage. For et drøyt år siden fikk DIR arkitektfirmaet Halvorsen & Reine til å lage en skisse av hvordan dette området samt hele Marienlyst kunne benyttes. Til tross for at DIR her, i samråd med daværende ledelse av Drammensbadet, slo et slag for å sikre utebadområdet til et nytt og mer hensiktsmessig utebad samt gode bruksanlegg som byens første ishall og en Friplass (en friidrettsbane i halv størrelse som er mer egnet for yngre friidrettsutøvere og skolelever enn en 400 meters-bane), så ble dette vinklet negativt i media og lansert som at idretten ville annektere utebadet. DIR mener fortsatt at dette vil være den beste plasseringen av byens første ishall (se egen artikkel), med sin nærhet til utendørs-isen. En ishall her kan benytte det allerede eksisterende kjøleanlegget i kjelleren på Turnhallen.

Nettopp Turnhallen er det eldste bygget på Marienlyst. Da den ble åpnet med brask og bram på 30-tallet så var den landets største idrettshall. Drammen Turn er fortsatt den stor brukeren av Turnhallen og sin egen Grophall vegg i vegg. Disse anleggene dekker på ingen måte DTF sine behov, og mange barn i Drammen som ønsker å starte med turn, må stå på venteliste lenge før de får slippe til. Derfor ønsker DTF i samarbeid med kommunen å rive Grophallen og bygge en ny og mer moderne Turnhall med langt større kapasitet samme sted.

Da går vår «solrunde» mot slutten og vi kommer i nordvest til den mye omtalte friidrettsbanen og Kastfeltet. Jeg deltok selv som liten gutt (med 15 mils reisevei) på det første store stevnet på denne banen, fylkesmesterskapet i 1956. Banen har selvsagt vært rustet opp jevnt og trutt gjennom årene med en siste stor renovering i 2000, før jubileumsmesterskapet i 2001 (hoved-NM nr. 100). Siden dette har dessverre kommunen ikke gjort nok for å holde banen i tipp-topp stand og det betyr at om Hellas eller Sturla skulle ønske å arrangere et stort seniorstevne nå, så vil de ikke få lov til det før banen opprustes for en del millioner i følge NFIF. Men den fungerer fortsatt utmerket for friidrettens og skolenes treningsaktiviteter, og så seint som Kr. Himmelfartsdag arrangerte Hellas et stort og vel gjennomført barne- og ungdomsstevne på banen. Hva som kan / bør skje med denne delen av Marienlyst skal vi komme tilbake til etter at formannskapet den 9. juni har behandlet saken om å starte omregulering av området..

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram