SPILLEMIDLER 2016 – MELD INN ANLEGGSPROSJEKTER

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Kulturdepartementet har nå åpnet for en ny søknadsrunde (2016) til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Før det kan sendes spillemiddelsøknad, må prosjektet meldes til Drammen kommune for videre veiledning og forhåndsgodkjenning av planer.
Frist for å melde inn anleggsprosjekter er 15. august 2015.
Prosjekter meldes enkelt til undertegnede på e-post: vegard.petersen@drmk.no.
Mer informasjon om spillemiddelordningen finner du her:
https://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Kultur-fritid-og-idrett/Tilskuddsordninger/idrettsmidler/Spillemidler-til-idrettsanlegg/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram