Høringsnotat: Forslag til handlingsplan for Mangfold og inkludering i Drammen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Handlingsplanen for mangfold og inkludering er utformet for å styrke kommunens innsats for minoritetsbefolkningen både i arbeids- og samfunnsliv. Planen presenterer utvalgte satsningsområder og tiltak som samlet kan bidra til bedre integrering. Blant annet alternative læringsarenaer og samarbeid med frivilligheten. Et av tiltakene som fremmes er gratis og lett tilgjengelig fritidsaktiviteter.

Høringsnotat handlingsplan for mangfold og inkludering

Saken ligger på Drammen kommunes nettside: www.drammen.kommune.no/hoeringer

Kom gjerne med tilbakemeldinger og innspill til: janne.hafskjold@drammenir.no

Fristen for høringsnotatet er satt til 15. sept

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram