Ishall – politikernes glemte ansvar

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vi sendte for en tid tilbake en kronikk om Ishall i Drammen til Drammens Tidende. Den har aldri kommet på trykk, derfor legger vi nå denne ut på våre nettsider. Byavisa fikk også denne kronikken, men trykte den aldri i sin helhet, kun i en intervjuform. Her kommer kronikken i sin helhet:

Drammen er den 22. største byen i Skandinavia og den eneste av de 50 største byene som ikke har ishall. Dette er både flaut og merkelig i en idrettsby som har spesielt store tradisjoner på isen.

Kampen for ishall i Drammen har vært ekstremt lang og overraskende vanskelig uten at vi her skal gå i dybden på hvorfor. På mange måter skriver ønsket om ishall seg helt tilbake til de VI. Olympiske vinterleker i Oslo i 1952 der en del av ishockeykampene ble spilt utendørs på Marienlyst i Drammen. Fortsatt venter idretten på at OL-ringene som Drammen er tildelt for dette, skal komme opp her! Som en følge av disse kampene etablerte både Drafn og Drammens Ballklubb egne ishockeylag som hevda seg godt nasjonalt utover på 50-tallet.

For 25-30 år siden jobba flere aktører, bl.a. SBK Skiold og Åssiden IF, for å få bygd en ishall i byen. Etter hvert inngikk denne gruppa i den uformelle gruppa Isfolket. Takket være godt samhold og god dialog med kommunen, både administrativt og politisk, så resulterte Isfolkets jobbing i den flotte store kunstisbanen på Marienlyst som ga gode vekstmuligheter for de fleste is-idrettene med unntak av de typiske inne-idrettene ishockey, kortbaneløp og kunstløp. Klubbene som driver med disse idrettene stilte seg lojalt bak Isfolket og ble til gjengjeld lovet god opp-backing av især den i Drammen store idretten bandy i det videre arbeidet med en ishall. Mange bandy-ledere ser også at en ishall i byen vil gi deres idrett et oppsving med mulighet for kortreist istrening fra ettersommeren og fram til seriestart.

Samhandling gir positive resultater erfarte Isfolket! Men de senere årene har det kommet noen nye ledere innen bandyen som kun har vært opptatt av flere bandybaner og har jobbet imot ishall i byen. Nå som kommunen er i gang med bandybaner både på Konnerud og Øren så er tiden igjen inne til å samle alle idrettens krefter for å få realisert en enkel, rimelig og snarlig trenings-ishall og da helst på Marienlyst.

De siste 15 årene har idretten, koordinert av DIR og Is-alliansen som var en videreføring av Isfolket, jobbet for å få til en ishall i Drammen. Etter at Kristiansand, Tromsø og Sandnes har bygd ishaller, så er Drammen landets største kommune uten ishall. I valgkampen i 2003 utfordret DIR partiene på om de ville fullføre daværende Marienlystplaner og bygge ishall tilknyttet fryseanlegget der. Kun et parti svarte nei til ishall på Marienlyst, noe bystyret faktisk gjorde et prinsippvedtak om å starte med allerede i november 1989.

Midt på 90-tallet presenterte daværende kulturdirektør i Drammen, Tore Fyrand, en masterplan for Marienlyst. Av de 8 store elementene i denne er det faktisk nå kun en ishall som ikke er realisert.

I valgkampen i 2007 arrangerte DIR 3 åpne møter om aktuelle idrettssaker og det siste møtet i Åssiden IF’s klubbhus den 22. august hadde idrettsanlegg som tema. Et sentralt spørsmål her ble ishall og igjen var nesten alle partiene svært positive til å utrede en ishall i byen. Som et resultat av dette vedtok Bystyret i desember 2007 at administrasjonen skulle iverksette en vurdering av mulighetene for å få bygd en ishall i byen. Etter flere purringer fra idretten, iverksatte rådmannen et halvt år seinere det som ved avleveringen ble kalt for en Mulighets-analyse. Denne ble presentert for bystyrekomiteen for byutvikling og kultur i november 2008. DIR og Is-alliansen deltok i denne planprosessen, men var ikke enig i konklusjonene.  Bl.a. mente idretten at planprosessen ikke kom fram med tilfredsstillende analyser av hvordan en slik hall kan tenkes utformet, og dermed konkluderte feil med tanke på økonomi og lokalisering.

Høsten 2005 ble DIR utfordret av byens politikere på å være tydeligere og flinkere til å prioritere hvilke anlegg idretten i byen ønsker seg og i hvilken rekkefølge. DIR presenterte derfor i januar 2006 en liste som utfordret kommunen til å prioritere følgende anlegg;

  1. Kunstgressbaner i 3 gjenværende bydeler (Konnerud 2006, Åssiden 2007, Åskollen 2008).
  2. Dobbel flerbrukshall på Berskaug (ble i 2009 bygget av idretts-eide Berskaughallen AS).
  3. Ishall (det eneste prioriterte anlegget det ikke er gjort noe vedtak om).
  4. Flerbrukshall ved Skoger skole (ble bygd av kommunen i 2010).

Drammen IR utfordret i valgkampene i 2007 og 2011 partiene til å gjøre positive og realistiske utredninger av et edruelig ishallkonsept som kan dekke opp mange idretters anleggsbehov! Partienes svar i 2011 ble offentliggjort i vår egen avis Drammensidretten 2011 og over midtsidene i Byavisa og kan derfor lett dokumenteres. Av de 6 partiene som da satt i bystyret var 4 veldig klare på at ishall måtte realiseres i Drammen i perioden 2011-2015. Både AP, FrP og SV var positive og KrF sa at «Drammen som by skal ha en ishall». Venstre som hadde lederen i Kulturkomiteen i 2009-2011 og da jobbet aktivt for ishall sa nå at de kun ville iverksette en utredning om en interkommunal ishall. Høyre som av mange har blitt oppfattet som det partiet som har trenert ishall i Drammen, sa at de vil få fattet vedtak om ishall i denne perioden. De var veldig tydelige på at det er kommunen som må investere i en ishall som så idretten og kommunen må drifte i fellesskap.

DIR og is-idrettene kan bare konstatere at ingen av bystyrepartiene har oppfylt sine valgkampløfter angående idrettens høyest prioriterte anlegg for 4 år siden.

For Drammen IR

Oddvar Moen

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram