Feil på feil om Marienlyst og friidretten i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Per Erik Marheim har på vegne av aksjonsgruppa «Redd Marienlyst» et innlegg om Marienlystsaken i Byavisa 5. august. Dette er fullt av faktafeil og uriktige og udokumenterte påstander som ikke kan få stå uimotsagt. 

1. Bystyret vedtok ikke en omregulering av deler av Marienlyst i sitt møte den 16. juni!

Både Marheim og Drammen Idrettsråd(DIR) var tilstede i bystyret denne dagen og det forundrer oss at Marheim, som vi anser for en meget opplyst mann, kan få seg til å skrive dette.

Det bystyret vedtok var at Marienlyst Utvikling gis anledning til å utarbeide forslag til en ny reguleringsplan for Marienlyst Nord. Deres forslag til omregulering vil bli lagt fram for bystyret en gang utpå høsten (etter valget). Forhåpentligvis vedtar det nye bystyret, i tråd med idrettens ønsker, å legge denne reguleringsplanen ut på første gangs offentlig høring.

Da kan og bør «Redd Marienlyst» og alle andre, også vi innen idretten, komme med våre høringsuttalelser til forslaget. Så vil alle innspill bli vurdert og besvart når endelig plan legges fram til behandling av bystyret nok en gang – sannsynligvis våren 2016. Innen dette tidspunkt så bør kommunen ha gjennomført en konsekvensutredning i hht RPR som Marheim påstår de allerede skulle ha gjort før oppstarten av reguleringsplan arbeidet.

Kommentarer til de andre påstandene fra Marheim;

2. «Barn som driver med friidrett på Marienlyst vil få lengre vei når banen flyttes til Berskaug.»

Ja, de som bor på Strømsø vil få lengre vei, men de som bor på Bragernessiden vil få kortere vei. Og både nå og i framtida er det langt flere barn som vil få kortere vei enn i dag. Minner også om at DIR i samarbeidsavtalen med kommunen har fått inn at det skal komme en ny og mindre, men mer barnevennlig friidrettsbane (Friplassen) på Marienlyst.

Friplassen vil altså komme i tillegg til ny moderne og fremtidsrettet utebane og friidrettshall på Berskaug. Friplassen vil gjøre friidrett morsommere og enklere å drive med for både de små, litt større og for de eldre voksne (mosjonistene) som nok føler at 400 meters-baner er demotiverende og veldig lange. Skolene rundt Marienlyst ser også at 200 meters-bane er mer enn godt nok til deres formål og med nye anlegg på Berskaug vil ytterligere tre – fire skoler få kort vei til slike tilbud.

3. «Mange barn vil sannsynligvis slutte med friidrett når banen flyttes.»

Ovennevnte konsept vil gi langt flere barn enn i dag mulighet til å drive med friidrett i sitt nærmiljø, både på Marienlyst og på Åssiden. Både Hellas og Sturla stiller seg bak planene om nye friidrettsanlegg og mener at dette vil gi en solid vekst for friidretten i Drammen.

4. «Fotballspillende barn og ungdom mister kapasitet når friidrettens grønne gressmatte blir borte.»

Gressmatta på Marienlyst Nye (friidrettsbanen) har ikke siden 2011 blitt brukt til fotball da disse to idrettene passer dårlig sammen. I sommer har den store kunstgressbanen på Marienlyst som rommer fire 7’er fotballbaner blitt oppgradert. Hver kunstgressflate har en kapasitet som er mer enn 10 ganger så stor som en gressbane så dette store grønne området har mer enn 20 ganger så stor kapasitet som gresset på friidrettsbanen. Fotballen og Skiold som er bydelsklubben for Strømsø, stiller seg derfor 100% bak utviklingen på Marienlyst.

Vi ønsker ikke gå inn på Marheims sterke kritikk av Fylkesmannen – det klarer hun nok å svare på sjøl, men det er nok en fordel å skjønne de ulike aktørers roller og de enkelte prosjekters framdrift før man kritiserer.

Friidrettsanlegget på Marienlyst har dessverre gått ut på dato og kan ikke utvikles slik et moderne anlegg må for å henge med i tiden.

Utebanens skjebne ble faktisk beseglet da Vegvesenet fikk godkjent utvidelsen av Bj. Bjørnsonsgate til fire felt, noe som vil spise av området til Marienlyst Nye.

Drammenshallen er for lengst passé som friidrettshall nå som man nå har fått ni nye dedikerte friidrettshaller rundt omkring i Norge.

La oss derfor samle kreftene om å få på plass en Friplass på Marienlyst samt Norges 10 friidrettshall og landets beste utendørsbane på Berskaug. DIR har løpende og god dialog med friidretten på alle nivå fra klubb til forbund, og vi jobber for å legge forholdene best mulig til rette for både friidretten og byens øvrige idretter.

Så seint som i juli var Drammen Idrettsråd på en hallbefaring sammen med anleggsekspertene i Norges Friidrettsforbund og forbundets visepresident, og de var imponert over, og positive til, friidrettsplanene vi nå jobber med i Drammen.

Til slutt ønsker vi å presisere at DIR er for at Marienlyst blir beholdt som idrettsarena. Utfordringen er hvordan utbyggingen skal finansieres. Vedtaket i Bystyret baserer seg på en modell, en annen modell er skissert av bl. annet Drammen Arbeiderparti. Uansett hva som skjer etter valget så vil DIR arbeide for å finne de beste løsningene for idretten i Drammen, både på Marienlyst og på Berskaug.

Drammen Idrettsråd

Jan Rockstad, styreleder, Geir Skinnes, daglig leder,Oddvar Moen, anleggskonsulent

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram