Idrettens tippekupong: FrP, Ap og Venstre på pallen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

FrP utmerker seg med å svare JA på alle de 13 spørsmålene / ønskene idretten har stilt de politiske partiene i Drammen. DIR regner derfor med at partiet vil tale idrettens saker gjennom den neste fireårsperioden.
Arbeiderpartiet har 12 JA og garanterer bygging av to store anlegg (utenom Marienlyst og Berskaug) pr år i fire-årsperioden. De er usikre på om man innen 2019 får på plass alle flerbrukshallene og spesialhaller for turn, friidrett og kampsporter.
Tippekupongen_pallen«Bronsen» går til Venstre som sier JA til 11 av DIRs ønsker. De er usikre på om idrettslagene selv bør betale for kommunens reguleringsarbeid ved lagseide anlegg samt på om det er rom for nye flerbrukshaller på Konnerud og Åskollen.
På den sure fjerdeplassen kommer ordfører-partiet Høyre med sine ni JA til idretten. De vil ikke binde seg angående ishall hvor de vil avvente planene for hele Campus Marienlyst. De støtter ikke hall ved Børresen skole og nye haller på Konnerud og Åskollen. Som Ap er de også usikre ang. ny turnhall og kampsporthall.
Miljøpartiet de grønne (MDG) kaprer femte plass med sine ni JA. Ikke uventet er de mot byggingen av multifunksjonshall på Marienlyst og de mener at det i den neste fireårs perioden ikke er mulig å bygge en ishall. De sier at partiet kan vurdere en ishall på litt lenger sikt. Som Høyre er også MDG usikre ang. nye haller på Konnerud og Åskollen samt de tre spesialhallene for turn, friidrett og kampsporter.
Alle de øvrige partiene støtter sju-åtte av idrettens ønsker, men er negative til mange av utfordringene. Totalt sett gir alle partier idretten i Drammen bra oppbakking så det er bare å tolke tallene, lese partiprogrammene og så ta turen til ditt valglokale 14. september.
Godt valg!

Spørsmålene vi stilte var:

Vil ditt parti i løpet av valgperioden sørge for at:

1. ..at det bygges ishall i Drammen?
2. ..at kommunen forskutterer spillemidler til lagsbygde anlegg?
3. ..at kommunen selv dekker reguleringskostnader og ikke belaster lagene med disse utgiftene?
4. ..å legge til rette for spleiselag mellom kommunen, idretten og næringslivet for å få bygd flere anlegg?
5. ..aktivt sikre arealer til idrett og fysisk aktivitet i hele byen og spesielt i nye boligområder?
6. ..at kommunen alltid gjennomfører dialogen med idrettsrådet i hht samarbeidsavtalen?
7. ..at følgende skolehaller bygges eller påbegynnes innen 2019? (Brandenga. dobbelthall på Fjell og Børresen)
8. ..eller bidra til at følgende fleridrettshaller bygges eller påbegynnes innen 2019? (Åssiden fotballhall, Konnerud og Åskollen )
9. ..at følgende spesialhaller bygges eller påbegynnes innen 2019? (turnhall, friidrettshall, kampsporthall )
10. ..for framdrift slik at det bygges Multifunksjonshall på Marienlyst i hht framlagt rapport?
11. ..at Marienlyst blir et attraktivt sted for plassering av et regionalt kompetansesenter for vår region?
12. ..at alle byens skoler har kompetent personell i kroppsøving og derigjennom tilrettelegger for mer fysisk aktivitet?
13. ..at idrettslag som bidrar inn mot skolen eller SFO/IFO kompenseres økonomisk?

Her kan du se alle svarene som ble sendt inn av partiene:
Valg_2015_Idrettens_tippekupong_Alle_svar

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram