DTs vinkling av sakene om manglende rehabilitering av Fjellbanen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I slutten av forrige uke hadde Drammens Tidende(DT) tre saker om kunstgressbanen på Fjell og den manglende oppgraderingen av banen. Drammen Idrettsråd opplyste DTs journalist Marita Røkeberg ved minst to anledninger om at daværende Marienlyst fotballklubb (nå Fjell SK), i 2012 fikk tilbud om å overta gresset som ble skiftet ut på Gamle gress. Dette avslo klubben. 

Når det gjelder ideen om å snu banene så fikk også DTs journalist opplysninger fra DIR om at den ideen ble fremsatt av Fjell SK selv på et av de to bydelsmøtene som ble avholdt av Fjell 2020 våren 2015. DIR stiller seg undrende til at DT unnlater å opplyse sine lesere om dette. Vær varsom plakaten punkt 1.2 sier dette:

Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Etter vår mening har DT i denne saken ikke fulgt opp dette punktet.

Det bør også nevnes at DIR i flere møter med kommunen, gjennom flere år har fulgt opp Fjell SKs ønske om midlertidig garderobeløsning i tilknytning til banen.

Jan Rockstad, styreleder og Geir Skinnes, daglig leder.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram