KRA prosjektet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

KRA =Kommunikasjon, relasjon og aktivitet
Drammen idrettsråd og Drammen Introduksjonssenter går i disse dager inn i et samarbeid om et foreldreveiledningsprogram for nyankomne flyktninger. Samarbeidsavtalen går i korte trekk ut på at idretten får komme inn i obligatorisk undervisningstid ved sentret og får med dette en unik sjanse til å skape en god inkluderingsarena.

Målet er dialog og informasjon om hvordan klubbdrift organiseres i Drammen og Norge i tillegg til å rekruttere foreldre og barn inn i idretten. Det skal blant annet utvikles et kartleggingsverktøy der foreldrenes kompetanse og erfaringer  om idrett synliggjøres. Målet er å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn inn som ledere og trenere. Mange innvandrere har idrettserfaring fra eget hjemland og denne kompetanse må Drammensidretten ta vare på.

«Vi håper vi gjennom dette også kan skape gode møteplasser mellom ulike grupper i Drammen og fremme forståelse og toleranse»

 

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram