Idrettspolitisk dokument 2015-2019

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idrettspolitisk dokumentet er en plan for hele den organiserte idretten i Norge. Her synliggjøres norsk idretts visjon, formål og virksomhetsidé, og her sammenfattes noen overordnede ambisjoner for tingperioden i en programerklæring.

Gjennom idrettspolitisk dokument fastslår Idrettstingets hva som skal være styrende for alle medlemsorganisasjonene. I dokumentet angis noen overordnede resultatmål for utviklingen av den idrettslige aktiviteten, samt en rekke føringer for det brede organisasjonsarbeidet.

Det er en viktig funksjon å gjøre det mulig for hvert organisasjonsledd å se betydningen av sin egen virksomhet i lys av felles mål og verdigrunnlag. Som bilag følger derfor en beskrivelse av den norske idrettsmodellen, en gjennomgang av idrettens verdigrunnlag, og rammene for et felles planverk.

Se link

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2011-2015/

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram