Det må bli enklere å være frivillig

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idrettsstyremedlem Marcela Bustos var klar i sin tale under regjeringens Dialogkonferanse. – Vi må sammen gjøre det enklere å være frivillig i Norge. Målet må være at de frivillige må bruke mindre tid på å finne ut av ulike støtteordninger, administrasjon og rapportering, sa Marcela Bustos.

Kulturminister Thorhild Widvey var en av mange tilhørere da idrettsstyremedlem Marcela Bustos talte om noen av utfordringene frivilligheten står overfor. – Vi i norsk idrett har noe vi kaller for «enkelhetsutfordring». I dag er det for krevende å være frivillig og mye av energien går bort til å finne ut av ulike ordninger, jobbe administrativt og rapportere. Det er feil bruk av energi mener vi. Vi må sørge for at den frivillige kraften brukes til aktivitet, fortalte Bustos, som mener at mindre byråkrati vil føre til at flere med innvandrerbakgrunn enklere kan ta del i norsk idrett og frivillighet.

Ønsker en total oversikt Bustos etterlyste blant annet en totalt oversikt over alle de støtteordningene som eksisterer for idretten og andre frivillige organisasjoner. – I dag har departementene ulike støtteordninger for idretten, og frivilligheten for øvrig, som man kan søke på; – Utlendingsdirektoratet, Integrerings og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Kulturdepartementet, og flere andre, har egne ordninger. Det er vanskelig å orientere seg i skogen av ordningene som eksisterer. Dette er en utfordring som vi i idretten håper regjeringen samarbeider om slik at vi sammen kan finne gode måter å være frivillig på. Vi håper på et system som gjør det enkelt å søke om penger, enkelt å rapportere og ikke minst enkelt å motta penger, sa Bustos.

Sentral forvaltning Marcela Bustos påpekte også at forvaltningen av de ulike ordningene bør skje sentralt og viste til et klargjørende eksempel på måten NIFs flyktningfond som håndtert. – Idrettsstyret opprettet NIFs flyktningfond for å svare på den enorme flyktningekatastrofen i Europa. Vi opprettet et fond hvor forvaltningen av ordningen ble gjort av sentralt av administrasjonen i Idrettsforbundet. Vi gjorde det enkelt for idrettslag å søke, vi sørget for at idrettslagene fikk pengene raskt, og vi krever en ikke altfor omfattende rapportering i etterkant. I løpet av tre dager hadde vi brukt opp hele fondet på 700.000 kroner. Pr i dag har vi mottatt søknader fra idrettslag som tilsvarer ca 3 millioner kroner. – Den enkle søknadsprosessen utløste en enorm frivillig aktivitet rundt omkring i Idretts-Norge, forteller Bustos.

Thorhild Widvey sier hun er klar over utfordringene. – Regjeringen mener at frivilligheten er vår aller viktigste ressurs – og nettopp derfor prøver vi å legge til rette for at vi deler ut penger uten altfor mye byråkrati – og på en måte som gjør at de enkelte frivillige organisasjonene kan gjøre sine prioriteringer selv. Målet til regjeringen er at grasrota selv ser verdien av å være engasjerte og stille opp frivillig, sa Widvey som legger til at endringer er i vente: – Akkurat nå jobber vi med en ny stortingsproposisjon som også omfatter frivilligheten, og vi har nedsatt et strategiutvalg som skal se på ulike tiltak for å få enda flere mennesker engasjert i frivilligheten, sier Thorhild Widvey.

Kulturministeren benyttet anledningen til å skryte av måten NIF har håndtert flyktningfondet. – Jeg synes det er veldig flott at idretten har tatt et så fint initiativ og det er interessant å høre at pengene i NIFs flyktningfond allerede på så kort tid er brukt opp, sa Widvey.

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram