Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Det er viktig å lese søknadskriterier nøye.
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Følg link for mer info om møtested og tid for informasjon:
https://www.drammen.kommune.no/no/Om-kommunen/Virksomheter/Sosial/Senter-for-oppvekst/Nasjonal-tilskuddsordning-mot-barnefattigdom/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram