Moms-glede

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I dag har regjeringen foreslått å bevilge 48,1 millioner kroner ekstra for 2015 for å sikre full moms-kompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg.
Søknadsbeløpet fra idrettslagene var større enn beløpet som opprinnelig var avsatt, og uten dagens tillegg ville det blitt en avkorting for alle. Nå er usikkerheten borte.

– Dette er absolutt en gledens dag for hele idretten, sier idrettspresident Tom Tvedt. – Full kompensasjon for kostnadene til moms gjør at det blir mindre usikkerhet forbundet med bygging av idrettsanlegg. Momskompensasjonsordningen stimulerer til bygging av flere anlegg, og er absolutt med på å gi mer og bedre idrett over hele landet, sier Tvedt.
Med dagens tillegg på 48,1 millioner kroner er hele søknadsbeløpet på 171,9 millioner kroner dekket inn. 407 idrettslag har fått godkjent sin søknad om refusjon for sine momskostnader, og alle får nå dekket inn alt.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram