Kommentarer til endringer av lovnorm for idrettslag

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Juridisk avdeling i Idrettsforbundet har utarbeidet kommentarer som viser hvilke bestemmelser som er endret i lovnorm for idrettslag. I tillegg er det utarbeidet en kortfattet oversikt over alle endringene også i de andre lovnormene.
– Det er gjort mange endringer i lovnormen. Vi anbefaler derfor idrettslaget om å ta utgangspunkt i den nye lovnormen og deretter legge inn de særlige reguleringene idrettslaget har behov for. Idrettslaget bør også vurdere om noe av det de har regulert i loven heller bør legges inn i organisasjonsplanen, sier Henriette Hillestad Thune, juridisk sjef i Idrettsforbundet.

Hun minner også om at henvendelser fra idrettslaget om lovnormen skal rettes til den aktuelle idrettskretsen.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram