Tilsvar Per Erik Marheim

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Per Erik Marheim fra Redd Marienlyst skriver nok en gang om Drammen Idrettsråd, denne gangen i sitt innlegg «Breddefotballens vilkår på Marienlyst». Drammen Idrettsråd ønsker å rette opp følgende påstander fra Marheim:

1. Drammen Bystyre har IKKE vedtatt noe etter råd fra Drammen Idrettsråd. Bystyret har bedt om idrettens syn på et fremlagt konsept for flytting av friidrettsbanen, relokalisering av denne på Berskaug og en transformasjon av Marienlystområdet der det skal bygges en multifunksjonshall, boliger og etablering av store aktivitets- og grøntområder. Idrettens syn på dette er synliggjort flere ganger i lokalpressen i Drammen. Vedtak på årsmøtene i 2013 og 2014 stadfester dette standpunktet. Vedtaket i 2013 var enstemmig, mens vedtaket i 2014 var mot en stemme.

2. Drammen Idrettsråd har IKKE bestemt at det skal bygges boliger på Marienlyst. Drammen Idrettsråd har gjennom vedtakene på årsmøtene i 2013 og 2014 gitt støtte til en prosess som skal gi idretten 250-300 millioner kroner til bygging av en multifunksjonshall på Marienlyst og flytting av friidrettsbanen til Berskaug.

Når det gjelder reguleringsplanen, så ser Drammen Idrettsråd fram til at denne blir framlagt til høring. Vi vil oppfordre alle idrettsengasjerte drammensere til å bruke sin rett til å bli hørt i denne prosessen.

Jan Rockstad, styreleder og Geir Skinnes, daglig leder

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram