Rolleavklaringer

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det virker som om det er noe forvirring om fordeling av roller i organisasjonen Drammen Idrettsråd. Til orientering så er Jan Rockstad fra Drammen Bandy styreleder i Drammen Idrettsråd. Noen ganger brukes også betegnelsen Leder i stedet for Styreleder.
Geir Skinnes er daglig leder. Daglig leder er ansatt i Drammen Idrettsråd og daglig leders oppgave er å effektuere de vedtak som styret vedtar.
Dette til orientering.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram