SØKNADER OM LEIE AV DRAMMENSHALLEN, GULSKOGENHALLEN, SKOGERHALLEN, GALTERUDHALLEN OG / ELLER KOMMUNALE GYMSALER FOR SESONGEN 2016-2017

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Sesongen 2016-2017 og som vanlig sendes ut et infoskriv om søknadsprosedyrene for kommende sesong.  Søknadsskjema for leie av kommunale idrettshaller og gymsaler er juster for å gi mer korrekt informasjon om hvilke typer aktivitet som får tildelt treningstid. Endringen innebærer at det skal sendes inn ett søknadsskjema pr aldersgruppe (har dere alle disse gruppene er det tre søknader)

  • Barneidrett under 11
  • Barn og unge under 20 år
  • Voksne over 20 år

Det skal spesifisere hvor mange lag dere har meldt på i seriespill.Er dere med i en samarbeidsklubb, eller samarbeider med annen klubb om treningstid, må dere spesifisere hvilken klubb dere samarbeider med og om dere også trener i andre haller i samarbeidsklubben.Det er fortsatt stort press på spesielt idrettshallene. Spesielt håndballen bør se på muligheten for å kunne trene mer på halv bane i deler av treningstiden. Vi vil også se på mulighetene for at man trener 1-1/2 timers økter og ikke to hele timer på banene.

Vi viderefører den praksisen vi har i Drammenshallen at bane A er klisterfri.

De idrettslag som søker om mer enn fire timer, må regne med å få tildelt treningstid fra kl 1600 – 1700, kl 2100 til 2200 og eventuelt på fredager. De som ikke vil trene på disse tidene, vil det vurderes å ta vekk en god time også.

Sesongen 2016-2017

Sesongen starter ved skolestart. For kommende sesong betyr det at de kommunale hallene åpner mandag 22. august(skolestart). Sesongen avsluttes tirsdag 20. juni 2017 . Drammenshallen stenger 16. mai 2017. De lag som skal trene utover denne datoen vil bli flyttet over til Gulskogen, Galterudhallen, Skogerhallen eller den nye Ørenhallen

Søknadsfrist 1. mai 2016

Søknaden skal leveres på det elektroniske søknadsskjemaet. Dette fordi alle søknadene skal arkiveres i kommunens elektroniske arkiv. Foreninger-/lag som ikke bruker søknadsskjemaet vil ikke bli behandlet. Hvis dere trenger å forklare søknaden, som ikke skjemaet tar, send en mail om dette og henvis til søknaden og dens referansenummer.

Her er søknadsskjema.

Drammen Idrettsråd og Drammen kommune VNI, vil ha fordelingsmøter utover våren. Vi vil legge spesielt vekt på bedre samordning av gymsalene i kommunen.

Sommertrening 2016:

Siste trening for inneværende sesong er 16. mai. Deretter vil det bli fordelt nye timer i Gaterud-Gulskogen- og Skogerhallen. Det er ingen garanti for at de som vbil trene etter 16. mai får samme treningstider som de har nå.

Søknad om sommetrening sendes på mail til tomsve@drmk.no. Dere setter opp ønsket hall, dager, klokkeslett og hvilket lag(eks j00) som skal trene. Dere må også sette opp sluttdato for trening. Siste treningdags for sommertreningen er fredag 17. juni.

Har dere spørsmål kontakt Tommy Svendsrud på tlf 32046657 ev mail: tommy.svendsrud@drmk.no

Når det gjelder den nye Ørenhallen, åpner den i april 2017. Den vil ikke få innvirkning på fordeling av halltid for sesongen 2016-2017.

Med hilsen

Tommy Svendsrud
Fagansvarlig Idrett-haller

http://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Kultur-fritid-og-idrett/Idrett/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram