Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Stortinget har bevilget 29,5 mill. kroner til en ny tilskuddsordning for integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen skal stimulere til integreringsfremmende aktiviteter for beboere i asylmottak. Søknadsfrist er 30. mars.

Les mer om ordningen:

http://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integreringsprosjekter-i-asylmottak/#innledning

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram