Barn som står utenfor SKAL få delta i organisert fritidsaktivitet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I den nye Fritidserklæringen går kommunene, frivilligheten og staten sammen for en felles innsats slik at alle barn og unge, uavhengig av familiens økonomi, skal få delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet.Jobben må gjøres der ute – i kommuner og idrettslag. Derfor håper jeg at denne erklæringen gjør det lettere for idrettslag å samarbeide med kommunen og andre organisasjoner – om å få alle med, var budskapet til idrettspresident Tom Tvedt da han var med på signeringen av Fritidserklæringen sammen med statsministeren, statsråder, stortingsrepresentanter og representanter på Forandringshuset Grønland.

Følg link for info: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/barn-som-star-utenfor-skal-fa-delta-i-organisert-fritidsaktivitet/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram