KUD lyser ut 10 millioner kroner

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner kroner til å starte opp pilotprosjekter som skal bidra til at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende. Kulturdepartementets mål med utlysningen er at kommuner, lokale foreninger og lag, og andre aktører samarbeider om å utvikle og etablere overførbare samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i bruk av andre senere.NIF oppfordrer idrettsråd og evt. idrettslag å samarbeide med kommune og andre frivillige organisasjoner om en søknad. NIF sentralt kan bidra med informasjon og innspill. Se vedlegg for mer bakgrunnsinformasjon om ordningen, samt arbeidet med økonomi som barriere for deltagelse i fritidsaktiviteter.

KUDs utlysning og krav til en evt. søknad: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlysning-midler-til-innsats-for-at-barn-som-lever-i-inntektsfattige-familier-skal-fa-delta-i-fritidsaktiviteter/id2506293/

Har du spørsmål om dette arbeidet, eller ønsker innspill og råd til utforming av søknad, kontakt rådgiver Håvard B. Øvergård i NIF Havard.Ovregard@idrettsforbundet.no / 91 77 31 57 Søknadsfrist er 15. september 2016.         !

 

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram