Spillemidler 2017 – meld inn anleggsprosjekter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Frist for å melde prosjektet er 10. oktober 2016 til undertegnede. Send inn beskrivelse i vedlagt mal, så har vi dialog på søknadsprosessen videre.Årets søknadsrunde på spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er i gang, og vi trenger en oversikt over årets prosjekter.
Se kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016.
Mal til spillemiddelsøknad ordinære anlegg

Eller ta kontakt med:
Marte Bøhm Nordahl
Tlf: 92040948

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram