Drammen Idrettsråd korrigerer

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

De siste ukene har Drammens Tidende rettet søkelyset på idrettens forvaltning av penger og dokumentasjonskravene som settes til idrettslag som får støtte. Drammen Idrettsråd er glad for at avisen skriver om saker som vedkommer idrettens arbeid for barn, unge og voksne. Drammen Idrettsråd representerer 81 idrettslag i Drammen, og til sammen 20 956 medlemmer. Idrettsrådet er koordineringsorganet for all idrett i Drammen. Vi jobber med å finne gode løsninger og tilføre idretten midler til drift og anlegg.

Vi mener Drammens Tidendes dekning av idrettsrådets arbeid og forvaltning av blant annet inkluderingsmidler har tatt en uheldig vending. Idrettsrådet føler at sakens fakta er forvridd, og at vi ikke når frem til redaksjonen med saklige og dokumenterte opplysninger til den journalistikken som publiseres. Særlig vanskelig synes vi det er at Drammens Tidende fremstiller idrettsrådet som om vi ikke ønsker å bidra til offentlighet om vårt arbeid, og at vi skal ha forsøkt å sette munnkurv på klubber som mottar midler gjennom vår forvaltning. Det oppleves som dypt urettferdig, og er stikk i strid med vårt mål om åpenhet og inkludering.

I løpet av den senere tids mediedekning, er det blitt berørt en rekke temaer som vi mener ikke er fremstilt slik fakta er. Drammen Idrettsråd ønsker derfor å være tydelige på følgende punkter:

  1. Den kommunale støtten på 2,2 millioner kroner og som fordeles til idrettslagene i Drammen, har meget strenge dokumentasjonskrav.
  2. På grunn av manglende dokumentasjon har ikke Fjell SK mottatt denne støtten i 2015 og 2016
  3. Fattigdomsmidlene er utbetalt og dokumentert slik ordningen krever.
  4. De sårbare barna på Fjell har spilt på barnelagene som har fått inkluderingsmidler fra Drammen Idrettsråd. Barna har trent med sine røde drakter på kunstgresset på Fjell. Barna har spilt kamper både i Sande og Nedre Eiker. Drammens Tidende har selv vært tilstede på Fjell og laget reportasje om disse glade og fornøyde barna.
  5. Alle tiltakene (bortsett fra ett) som Fjell SK har fått inkluderingsmidler til er blitt gjennomført. De sårbare barna på Fjell har ikke blitt rammet av det økonomiske rotet i Fjell SK.

Drammen Idrettsråd mener at Drammen Tidendes fremstilling av disse sakene har skapt en virkelighetsoppfatning som er feil. Idrettsrådet har gjentatte ganger, både skriftlig og muntlig, forsøkt å forklare de faktiske forhold for redaksjonen uten at vi føler vi har blitt hørt. Det mener vi er sterkt beklagelig.

Med hilsen

Drammen Idrettsråd ved Styret og administrasjon

Jan Rockstad (styreleder), Per Burud (nestleder), Geirr Kihle, Ravi Sunder, Stine Brandt, Kyrre Frøyd, Julie Nålby, Cato Brekke, Silje N. Nørvåg (styremedlemmer), Ina B. Hagel og Steinar Sørensen (varamedlemmer), Geir Skinnes (daglig leder), Janne C. Hafskjold (inkluderingskonsulent) og Oddvar H. Moen, (anleggskonsulent).

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram