Grasrotandelen øker fra fem til syv prosent

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Enerettsmodellen opprettholdes og grasrotandelen er foreslått økt fra fem til syv prosent av omsetningen. Det gir økte, ubyråkratiske inntekter direkte til idrettslagene. Dette er to av hovedtrekkene i stortingsmeldingen om spill som ble lagt fram 16.12. Les hva NIF mener om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/nyheter/enerettsmodellen-bestar/
L
es stortingsmeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20162017/id2524078/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram