14,5 millioner til inkluderingsarbeid i idrettslag

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norges idrettsforbund er tildelt 14,5 mill. kroner i tilskudd til den separate tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» for 2017. Dette er en økning på kr. 1,0 mill. sammenlignet med 2016, og er i henhold til den dialog som NIF har ført med Kulturdepartementet (KUD) om tilskuddsordningen. Les mer

Tilskuddet forvaltes av NIF og operasjonaliseres hovedsakelig gjennom idrettsråd i de store byene. Midlene benyttes av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, randkommuner utenfor Oslo, samt Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes. – Denne ordningen er både verdimessig og historisk godt etablert i arbeidet til NIF og KUD hva gjelder inkluderingsarbeid gjennom idretten i de store byene. Dette er en ordning som er ubyråkratisk og velfungerende.

Midlene går direkte til mange idrettslag, som gjør ekstraordinære tiltak for å inkludere innvandrere og særlig innvandrerjenters deltakelse i idrettslag, sier generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund. Målgruppen er barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer, som kan være til hinder for å delta i organisert idrett. Undersøkelser viser at barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. – Gjennom denne separate tilskuddsordningen kan norsk idrett jobbe målrettet med å få inkludert flere inn i organisert idrett i storbyene. Dette er viktig med tanke på å oppnå norsk idretts overordnede målsetning; idrett for alle, uttaler Sverre Aarsand, rådgiver i Idrettsforbundet. Aarsand legger til at midlene vil bli fordelt ut til de aktuelle idrettsrådene og idrettskretsene etter nærmere dialog og kvalitetssikring av dette arbeidet lokalt og regionalt.

Følg link for tildelingsbrev fra KUD: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/108570ffb80e4fc7ab5fa5b4df29cae9/vedlegg-tilskuddsbrev-inkludering-i-idrettslag-2017-12430661.pdf

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram