Tilskudd til aktiviteter for beboere i asylmottak

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Frivillige organisasjoner kan få tilskudd til aktiviteter for beboere i asylmottak. Aktivitetene skal bidra til at beboerne får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning.
Det kan søkes om midler til enkeltprosjekter, eller en pott til fordeling mellom lokallag.
Les mer om ordningen her: http://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integreringsprosjekter-i-asylmottak/

Søknadsfrist er 8. februar.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram