Ny søknadsrunde: – Idrettslag kan søke om 4 mill fra NIFs flyktningfond

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norges idrettsforbund har gleden av å informere alle idrettslag i Norge om at NIFs flyktningfond er gjenåpnet. Denne gangen skal hele fire millioner kroner ut til gode integreringstiltak for flyktninger. Søknadsfrist er 5. april.

I dag åpnet Norges idrettsforbund opp for å motta nye søknader fra idrettslag over hele landet. Pengene som deles ut er gitt fra Gjensidigestiftelsen og Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak.

SØKNADSLINK – (Frist 5. april)

Det gis pengestøtte til følgende tiltak i idrettslagene:

 1. Betaling av medlemskontingent eller treningsavgift
 2. Innkjøp av personlig utstyr
 3. Innkjøp av aktivitetsutstyr
 4. Leie av lokaler
 5. Honorar til instruktører for gjennomføring av aktivitet på mottak
 6. Transport

– Norges idrettsforbund gir pengestøtte fra 5000 – 25.000 kroner til idrettslag som har integreringstiltak knyttet til barn, unge og voksne flyktninger – eller aktivitetstiltak rettet direkte mot hele flyktningfamilier. Vi oppfordrer alle idrettslag som har et flyktningmottak i sitt nærområde til å gjøre en ekstra innsats for flyktninger i lokalsamfunnet, sier Sverre Aarsand, rådgiver i Norges idrettsforbund.

Idrett er et godt virkemiddel for integrering Sverre Aarsand sier idrett og aktivitet er et gode virkemidler for å skape gode mellommenneskelige relasjoner, skape en meningsfull hverdag for flyktninger og for å integrere flere til de lokale idrettslagene. – Idrettens evne lokalt til å integrere og tilpasse aktivitetstilbud, skape gode sosiale møteplasser og ansvarliggjøre deltakerne kan være avgjørende investeringer for at de nylig bosatte også blir fremtidige utøvere, trenere, ledere og dommere i idrettslaget, sier Aarsand avslutningsvis.

Fakta om flyktningfondet

 • Idrettsstyret vedtar å starte NIFs flyktningfond september 2015.
 • I 2015 mottok 92 idrettslag 1 200 000 millioner kroner.
 • I 2016 har NIFs flyktningfond utbetalt 5 126 000 millioner kroner til 429 idrettslag.
 • Totalt 8.500 flyktninger er nådd i 2015-2016.
 • Penger er gitt av Gjensidigestiftelsen, Kavlifondet, IMDi, UDI, Kulturdepartementet, IOC og Idrettsstyret
FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram