God uttelling til frivilligheten

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Over halvparten, eller 57 prosent, av de samlede tildelte midlene fra Bufdir går til frivillige organisasjoner. Disse organisasjonene har levert 467 søknader. 231 av tiltakene har fått støtte for totalt 108 millioner kroner.
«Frivilligheten kan dermed sies å få god uttelling i ordningen og bidrar på ulike måter til å redusere konsekvensene av barnefattigdom», sier Trommald.
Bufdir har innvilget 435 søknader (168,4 millioner kroner) til tiltak hvor det er et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester i kommunen

Drammen Idrettsråd ser at det kun er to Drammensklubber som har fått innvilget sine Bufdir søknader. Om dette henger sammen med få søknader, for upresise søknader eller andre prioriteringer er uvisst. Drammen Idrettsråd oppfordrer Drammensidretten om å søke i neste runde og vil holde klubbene løpende oppdatert om søknadsfrister for 2018.

Følg link for oversikt over tildeling: https://www.bufdir.no/Aktuelt/193_millioner_i_tilskudd_mot_barnefattigdom_i_2017/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram