Norsk idrett skal ikke finansieres av midler som stammer fra utenlandske bettingselskaper

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk idrett ønsker en finansiering som bygger på en konsekvent og ansvarlig nasjonal spillpolitikk. Det minimerer faren for spillavhengighet.

Idrettstinget er tydelig på at den norske enerettsmodellen skal forsvares mot initiativ som setter det norske spillemonopolets fremtid og utvikling i fare. Norsk idrett kan derfor ikke støtte medlemsorganisasjoner som inngår samarbeid med selskaper eller enkeltpersoner som er involvert i utenlandsregistrerte spillselskaper.
Personer med nære økonomiske bånd til utenlandsregistrerte spillselskaper må ikke få mulighet til å utøve innflytelse over norske idrettsutøvere eller lag som deltar i norsk idrett. Norske idrettslag har et selvstendig ansvar for at så ikke skjer.

Idrettsstyret har vedtatt at norske toppidrettsutøvere som velger å inngå avtaler med slike aktører ikke skal få representere Norge i OL eller Paralympics. NIF forventer at særforbundene etterlever de samme prinsippene og fører kontroll med hvem som får delta og ha innflytelse innenfor egen særidrett.

Når norske kommuner prioriterer bruk av offentlig finansierte idrettsanlegg, ser NIF det som naturlig at kommunene vurderer om de har anledning til å prioritere klubber som har nære økonomiske bånd til utenlandsregistrerte spillselskaper. Disse anleggene er oftest delfinansiert av spillemidler.

Øystein Dale (s)
Konstituert generalsekretær i Norges idrettsforbund

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram