Kartlegging av samarbeid vedrørende økonomisk inkludering

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idretten står ovenfor flere utfordringer når det gjelder  inkludering av barn og unge i idrettslag.  Norges Idrettsforbund ønsker nå en nasjonal kartlegging av samarbeid/dialog  Idrettsråd/idrettslag har med det offentlige v/NAV.  I den forbindelse ønsker vi at idrettslag i Drammen svarer ut vedlagt kartleggingsskjema slik at vi kan danne oss et bilde av dagens situasjonen.Drammensidretten er en del av  fritidserklæringen av 7 juni.2016
«Alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre
«Idretten må være en del av løsningen for å motvirke barnefattigdom og utenforskap, samtidig som vi skal ivareta barne- og ungdomsidrettens største verdi «frivilligheten»

Vedlagt følger kartleggingsskjema med svarfrist onsdag 27.09
Link: https://form.jotformpro.com/72613147875967

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram