Skolene bruker friidrettsbanen på Marienlyst i svært liten grad – korreksjon

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I en tidligere versjon av dette innlegget var det koblet denne formuleringen til Danvik skoles sitat:
En friplass er det optimale svaret på våre behov, en friplass som er med i utviklingsavtalen og som vil bli realisert ved en utbygging”.
Denne uttalelsen er ikke Danvik skoles og har blitt publisert ved en feiltakelse. Vi beklager at dette ble publisert og har fjernet denne teksten i denne versjonen.

Det har vært hevdet at friidrettsbanen på Marienlyst er veldig viktig for elevene på skolene i området. Det er påstander uten rot i virkeligheten. Skolene ønsker seg helt andre idrettsanlegg. Skolenes ønsker sammenfaller meget godt med idrettens ønsker og planer for utvikling av fremtidens idrettsanlegg i Drammen. I denne kronikken presenterer vi fakta – og ikke synsing.

Høringsprosessen om Marienlyst Nord handler om en plan der det er avsatt 300 millioner kroner av salgssummen til utvikling av fremtidsrettede idrettsanlegg i Drammen. Et hørings-nei i formannskapet vil bli et alvorlig tilbakeslag for idretten i Drammen. Det vil heller ikke være spesielt gunstig for elevene i området

Dersom opposisjonen, med Ap i spissen og med Venstre på laget, vedtar å si nei til å sende planen ut på høring, avslutter de samtidig samarbeidsavtalen Drammen kommune har med idretten. Det betyr at muligheten til å bruke 300 millioner kroner til nye idrettsanlegg i Drammen forsvinner. Det er idretten i Drammen ikke glad for. Drammen Idrettsråds viktigste oppgave er å skape fordeler for idretten. Et nei til høring, skaper ingen fordel.

I Marienlyst-debatten er det stadig fremmet påstander i media om at friidrettsbanen på Marienlyst er så viktig for skolene. Drammen idrettsråd har undersøkt dette med skolenes ledelse. Svarene vi får er ikke i tråd med påstandene fra enkelte markante debattanter.
Marienlyst skole svarer:
”Vi ser at det er mange påstander om skolenes bruk og behov for løpebanen som verserer. Marienlyst skole bruker den store kunstis-/kunstgress-banen hele året, det er her våre kroppsøvingstimer legges når det er uteaktivitet og/eller valgfag. Marienlyst skole har tilgang til to flater i Drammenshallen mellom klokken 08.00 og 16.00. Det er for lite til å dekke vårt behov, så vi ser fram til en utvidelse av hallen”.

Sett i konteksten «Marienlyst skole er allerede for liten» blir behovet for flere aktivitetsflater ganske akutt for den skolen.
I Drammens Tidende påstår en motstander av utviklingen på Marienlyst at Danvik skole bruker friidrettsbanen hver dag hele sommerhalvåret til sine gymtimer.
Danvik skole svarer:
”Hei. Vi kan avkrefte det. Det er ikke i nærheten av et slikt omfang, selv om det kanskje burde vært det. Barna forbinder nok banen først og fremst med Tine-stafetten i tillegg til noen kroppsøvingstimer der i perioder.

En stopp av planene vil også åpenbart ramme skolene hardt!
Et tema som har vært mye debattert er hvilke konsekvenser en nedleggelse av den gamle friidrettsbanen vil få for barn og unge på Strømsø. Det ligger det en «Friplass» inne i utviklingsavtalen som formannskapet får til behandling 24 oktober. Denne Friplassen innebærer at barn og unge, både organisert og ikke organisert vil få minst like gode treningstilbud på Marienlyst som i dag, det eneste som må flyttes er konkurranser. Marienlyst friidrettsbane, slik den ligger i dag, er en invitasjon til utøvere fra to særidretter, nemlig friidrett og fotball. All annen aktivitet inviteres ikke inn på dette anlegget.

Bygges det en tvillinghall i forlengelsen av Drammenshallen med et mellombygg i to- tre etasjer vil langt flere barn og unge i 20 til 25 idretter få et mye bedre tilbud på Marienlyst enn de har i dag. Konsekvensene for barn og unge vil med en utbygging bli svært positive for langt flere enn ved dagens situasjon. Det er gitt et inntrykk fra aksjonsgruppene at virkeligheten er den motsatte. Det kan ikke Drammen idrettsråd sitte stille og la passere uimotsagt.
Vi forholder oss til fakta. Ikke synsing og antakelser.
Drammen idrettsråd har mål om å skape fordeler for idretten. Det er en fordel at planen nå sendes ut på høring.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram