Uakseptabel omtale av våre tillitsvalgte!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd reagerer kraftig på leserinnlegget «Med idretten i ryggen?», skrevet av Ingerid Møller, Thomas Krekling og Bjørn Tore Odland som er publisert i Drammens Tidende i dag.
Innlegget inneholder grove og totalt feilaktige karakteristikker både av idrettsrådets funksjon og arbeidsmåte. Aller verst er likevel omtalen av våre tillitsvalgte. Det er sterkt beklagelig at forfatterne får slippe til med disse utsagnene uten at Drammens Tidende på selvstendig grunnlag reagerer og ettergår det som blir påstått. Det er videre sterkt beklagelig at forfatterne forsøker å skape et virkelighetsbilde av idrettsrådet og våre dedikerte tillitsvalgte som er direkte feil.
Fakta nr 1:
Drammen Idrettsråd er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund.

Fakta nr 2:
Drammen Idrettsråds funksjon og ansvarsområder defineres gjennom NIFs lovnorm for idrettsråd.

Fakta nr 3:
Drammen Idrettsråds lov ble sist godkjent av årsmøtet i mars 2016.

Fakta nr 4:
Drammen Idrettsråd består av 84 idrettslag med til sammen 21.592 medlemmer.

Fakta nr 5:
Disse 84 idrettslagene styres av 84 styreledere og cirka 600 styremedlemmer.

Fakta nr 6:
Disse styremedlemmene innehar unik idretts- og administrativ kompetanse innen sine særidretter.

Fakta nr 7:
Styret i Drammen Idrettsråd består av 11 personer fra klubber som representerer i underkant av 10.000 medlemmer av idrettsrådets totale medlemsmasse (se fakta 4).

Fakta nr 8:
Åtte av styrets medlemmer er født i Drammen. Ni er oppvokst i Drammen. Alle er bosatt i Drammen

Fakta nr 9:

Drammen Idrettsråd skaper fordeler for idretten.

Fakta nr 10:

Drammen Idrettsråd har behandlet Marienlyst-saken på fire årsmøter. Årsmøtene har vært lovlig avholdt, og vedtakene har vært enstemmige bortsett fra 2014 der en representant stemte mot.

Dagens politiske behandling i formannskapet blir spennende, og avgjørende for idrettens fremtid i Drammen.
Et nei til høring av reguleringsplanen betyr at samarbeidsavtalen mellom idrettsrådet og Drammen kommune opphører. Det vil få store og negative konsekvenser for utviklingen av nyskapende og fremtidsrettede idrettsanlegg for våre 21.592 medlemmer.
Et ja til høring av reguleringsplanen betyr at vi får belyst saken grundig før en beslutning tas. Først da kan denne saken konkluderes.
Drammen Idrettsråds ambisjon er å skape fordeler for idretten. Det har vi tenkt å fortsette med.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram