Mest frivillig arbeid for idrettslagene

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nær halvparten av foreldre med barn i skolealder har gjort en gratis innsats for et idrettslag siste år. Levekårsundersøkelsen 2017 har kartlagt befolkningens deltakelse i organisasjoner. I befolkningen som helhet er 4 av 10 aktivt medlem i minst én organisasjon, og nesten like mange har gjort en frivillig innsats i løpet av de siste 12 månedene.  Les hele undersøkelsen her.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram