PRESSEMELDING – SAK: Lansering av et nytt idrettsløft for Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd har behov for å utvikle en ny og tydelig strategi for å realisere et idrettsløft i Drammen. Dette ønsker idrettsrådet å gjøre sammen med politikerne gjennom en avklart virkelighetsoppfatning og tydelig fremdrift. Bakgrunnen for det nye idrettsløftet er skrinleggingen av Marienlyst-planene der et flertall i formannskapet 24. oktober stemte for å avslutte utbyggingsavtalen med Marienlyst Utvikling, et vedtak som samtidig avviklet samarbeidsavtalen Drammen kommune og Drammen idrettsråd underskrev i 2011.

Overordnede målsettinger i idrettsløftet:

  1. Optimalisere anlegg for organiserte breddeidretter.
  2. Skape gode arenaer for fysisk aktivitet for alle – hele året. Altså et tydelig folkehelse-prosjekt.
  3. Utvikle anlegg med et grønt miljøperspektiv.
  4. Tydeliggjøre kommunikasjonen av målsettingene overfor definerte målgrupper i Drammen.

Drammen idrettsråd har derfor utarbeidet en klar skisse til løsning som tar opp i seg idrettens behov, men som også ser på byutvikling i et folkehelseperspektiv. Vi ser for oss følgende tiltakspakke:

Friidrettsanlegg på Berskaug

Samling av friidrettsaktiviteter gjennom både friidrettshall og utendørsbane.

Dette har full tilslutning fra friidrettsklubbene Hellas og Sturla.

Tidsperspektiv: Åpning av friidrettsbanen høsten 2019, og av friidrettshallen i 2020. 

Innovativt Byanlegg på Marienlyst

Drammen idrettsråd mener det bør være en idrettslig og tverrpolitisk ambisjon å skape Norges mest spennende og innovative Byanlegg på den gamle friidrettsbanen.

Flytting av friidretten fra Marienlyst til Berskaug vil åpne nye og unike muligheter til å skape banebrytende aktiviteter på det nåværende området for friidrett.

Anlegget skal stimulere til aktivitet for alle – hele året. Det kan benyttes av skoler, av idrettslag men i høyeste grad tilbys de som ikke driver organisert idrett. Dette skal være en aktivitetsskaper for alle i Drammen sentrum. En friplass (liten 200 meters friidrettsbane) bør være et sentralt element i et slikt Byanlegg. Anlegget vil etableres i gang- og sykkelavstand til store befolkningstette områder, noe som minimerer transportbehovet med bil.

Tidsperspektiv: Oppstart idedugnader i 2018. Oppstart trinnvis utvikling 2019 -> 2022.

Ny hall på Konnerud

Det skal jobbes målrettet for realisering av en ny og planlagt idrettshall på Konnerud. Denne hallen vil i tillegg til å være en aktivitetsskaper på Konnerud, ha to viktige funksjoner:

  1. Frigjøre rundt 30 prosent kapasitet fra Drammenshallen (hvor Konnerud IL i dag er største leietaker).
  2. Være et viktig og tydelig miljøtiltak i Drammens trafikksituasjon. Konnerud-folket kjører i dag mer enn 125.000 kilometer pr. år med bil for å drive aktivitet i Drammen sentrum. Denne biltrafikken er unødvendig, og vil i stor grad bli eliminert ved en ny Konnerud-hall.

En ny Konnerudhall kan også bli byens første eksempel på et OFPS-samarbeid. (offentlig, frivillig, privat samarbeid).

Tidsperspektiv: ferdigstillelse innen 2020. 

Drammen idrettsråd har i tillegg også definert tydelige målsettinger rundt:

* Utviklingen på Marienlyst Sør/ Campus Marienlyst
* Ishall og turnhall
* Kunstgressbaner, ønsker og behov fra NFF Buskerud – Vi slår ring om Drammen.

Oppsummert Drammen idrettsråd ønsker at politikerne i Drammen kan enes om dette idrettsløftet for byen, og presentere det som en tydelig ambisjon for utvikling av idretten og folkehelsen i Drammen. Idrettsløftet vil også bidra til å gi skolene i området en ny mulighet for å løse egne arealutfordringer med hensyn til økte elevtall og press på skolenes kroppsøvingskapasitet.

Ambisjonen må settes raskt ut i livet, og kommuniseres som en offensiv tilnærming etter at planene om utbygging av Marienlyst ble stanset i formannskapet.

Vi håper redaksjonen har anledning til å skrive om vår plan for idrettsløftet i Drammen, og inviterer redaksjonen til å få ytterligere informasjon om forslaget. Vi vil også kunne redegjøre for våre planer for hvordan dette idrettsløftet bør og kan finansieres. 

Ønsker dere mer informasjon? Ta kontakt med styreleder Per Burud på telefon: 98 22 19 32

Mvh

Per Burud, styreleder og Geir Skinnes, daglig leder

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram