Informasjon om «Friluftsløftet 2018»

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Friluftsløftet er et prosjekt som skal løfte friluftskvaliteten i bydelenes nærmiljø ved ulike fysiske tiltak. I år er det Strømsø som er de utvalgte nærmiljøene. Drammen kommune har satt av tre millioner kr til prosjektet i 2018. Det som gjør prosjektet spesielt er at vi spør dere som bor i bydelen om hvilke tiltak de ønsker gjennom medvirkningsprosesser og dialog. Lag og foreninger har her en god mulighet til å komme med innspill til hva som skal til for å løfte friluftsområdene i deres nærområde.

Vi samler inn ideer og forslag i uke 2-8. Etter dette vil kommunen gå gjennom innspillene og vurdere hva som er innenfor gjeldende arealplaner og rammer, samt hva som er realistisk å gjennomføre i 2018-2019.   

I uke 11 blir det avstemming via tilsendt link der beboerne på Stømsø.  Tiltakene med flest stemmer vil bli gjennomført i perioden 2018-2019.

Hvordan komme med innspill og ideer?
• Kom med innspill på https://yrpri.org/community/731 (åpnes i uke 2)
• Delta på medvirkningsworkshop den 17. januar kl. 10–20 på Fellesverket i Globusgården, Ungdomshuset til Røde kors.
• Tegne inn på kart som henger i Drammenshallen.
• Sende e-post til friluftsloftet@drmk.no

Med vennlig hilsen

Marte Bøhm
Prosjektleder
Drammen kommune

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram